(Findinet) Pensioenadviseurs hebben twee weken respijt

Op 1 juli sloot de mogelijkheid om het betalingsbewijs voor een pensioenopleiding op te sturen. De termijn is verlengd tot 16 juli.

De uiterste datum is verlengd omdat het Digitaal loket in week 25 te kampen had met een storing.

De adviseurs die zich begin 2012 lieten registreren als dienstverlener in pensioenverzekeringen, moeten uiterlijk 1 januari 2014 een diploma Wft-pensioenverzekering behaald hebben.

Uiterlijk 16 juli dienen zij naar de AFM een kopie van één van de volgende documenten te zenden:

  • bankafschrift waaruit de betaling blijkt, met naam van de persoon en naam van het exameninstituut;
  • bewijs van betaling afgegeven door het opleidingsinstituut;
  • bewijs van een afspraak tot betaling in termijnen met daarbij een bankafschrift waaruit tenminste de eerste betaling blijkt;
  • een overzicht van een rekening courant van een opleidingsinstituut van voor 1 juli 2012, waaruit in elk geval een eerste betaling blijkt.

GEEN REACTIES