Pensioenadvies aan MKB onder de maat

De kwaliteit van pensioenadvies aan het MKB is in ruim driekwart van de onderzochte gevallen onder de maat. Dat concludeert de AFM in haar rapport ‘Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen’ met de veelzeggende ondertitel ‘Pensioenadvies aan het MKB moet beter’.

"Pensioenadviseurs winnen te weinig informatie in, de adviezen passen niet bij de wel ingewonnen informatie en de adviezen worden niet goed vastgelegd", concludeert de toezichthouder, die in een aantal gevallen maatregelen zal nemen zoals het opleggen van boetes.Van de onderzochte financieel dienstverleners scoort 31% zeer slecht, 44% slecht, 19% matig en maar 6% redelijk in hun pensioenadvisering aan werkgevers.

De belangrijkste bevindingen van de AFM:

Pensioenadviseurs winnen onvoldoende informatie in over de financiële positie, risicobereidheid, doelstellingen en kennis en ervaring van de werkgever.

Het advies aan de werkgever sluit onvoldoende aan bij de informatie die wel is ingewonnen.

De ingewonnen informatie over de werkgever en de informatie over de afgesloten pensioenverzekering wordt structureel niet vastgelegd, zodat niet kan worden aangetoond dat het gegeven pensioenadvies passend is bij de situatie van de werkgever.

Door slechte advisering kunnen werknemers in het MKB pensioenregelingen krijgen die niet voldoen aan de gewekte verwachtingen.

GEEN REACTIES