Pensioen- en lijfrentecijfers 2013

De AOW-franchise bedraagt in 2013 € 13.227 en de grens voor afkoop kleine pensioenen € 451,22.

AOW-franchise

AOW-franchise 2013 € 13.227

Bij lager opbouwpercentage:

Bij 1,8% eindloon of 2,05% middelloon € 10.940

Bij 1,9% eindloon of 2,15% middelloon € 12.104

Kleine pensioenen

Afkoop kleine pensioenen € 451,22

Lijfrente

Jaarruimte € 27.618

Maximale premiegrondslag € 162.457

AOW/franchise € 11.829

Reserveringsruimte € 6.989

Reserveringsruimte voor 55+ € 13.820

DGA

AOW-franchise voor pensioen in eigen beheer € 19.301

Minimum gebruikelijk loon € 43.000

AOW

Netto AOW (na aftrek Zvw-bijdrage)

Alleenstaande

met heffingskorting € 1.023,57

zonder heffingskorting € 816,49

Gehuwd/partnerschap, beiden AOW

met heffingskorting € 707,96

zonder heffingskorting € 565,30

Gehuwd/partnerschap, één partner AOW, geen partnertoeslag

met heffingskorting € 707,96

zonder heffingskorting € 565,30

Gehuwd/partnerschap, één partner AOW, volledige partnertoeslag

met heffingskorting € 1.280,54

zonder heffingskorting € 1.108,37

Gehuwd/partnerschap, één partner AOW, verlaagde partnertoeslag

met heffingskorting € 1.226,15

zonder heffingskorting € 1.053.98

Per 1 augustus 2011 is de toeslag met maximaal 10% verlaagd. De verlaging geldt voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen vanaf € 2.570,88 per maand.

Alleenstaande ouder met minderjarig kind

met heffingskorting € 1.236,52

zonder heffingskorting € 1.028,61

GEEN REACTIES