PE- en inhaalexamentrein dendert voort

Alsof er niet meer gepraat hoeft te worden over de petitie wordt de markt geconsulteerd voor de examens.

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) is een consultatieronde gestart voor vaststelling van de inhoud van de Inhaal-/PE-examens.

Het CDFD houdt in de toelichting vast aan het tijdschema zoals vastgelegd in het Bgfo. Moet daaruit de conclusie getrokken worden dat CDFD voorbij gaat aan het feit dat de Vaste Kamercommissie van Financiën nog zal debatteren over de bezwaren van de markt?

“Die conclusie zou niet juist zijn”, zegt collegelid Geert Hendrikx. “Het ministerie heeft termijnen vastgesteld en daarom heeft het College voortvarend gewerkt aan de uitwerking van de ministeriële adviezen om binnen de gestelde termijnen de zaken te kunnen afronden. Het is uiteindelijk het ministerie van Financiën die zal beslissen hoe op de bezwaren uit de markt gereageerd wordt.”

In ieder geval is vooralsnog het succesvol afleggen van het inhaal/PE-examen noodzakelijk voor iedere financiële dienstverlener die in het verleden behaalde deskundigheidsbewijzen per 1 januari 2014 wil omzetten naar Wft-diploma’s in het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk.

Huidige diplomahouders moeten voldoen aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen. Daarvoor moeten zij een aanvullend examen doen. Dat aanvullende examen is gericht op het ‘verschil’ tussen het ‘huidige’ en het ‘nieuwe’ bouwwerk. Het inhaalexamen wordt gecombineerd met de laatste PE-actualiteiten. Financiële dienstverleners hebben tot 1 juli 2015 de tijd voor het succesvol afleggen van een Inhaal-/PE-examen.

Het succesvol afleggen van een Inhaal-/PE-examen levert een certificaat op. Dit certificaat kan na 1 januari 2014 samen met geldig gehouden (gelijkgestelde) Wft-diploma’s worden omgewisseld naar een nieuw ‘Wft-diploma beroepskwalificatie 2014’.

Het CDFD nodigt marktpartijen uit om te reageren op de eind- en toetstermen voor de Inhaal-/PE-examens Wft-vakbekwaamheid 2014. Reacties op het document kunnen worden verzonden aan info@cdfd.nl. De termijn sluit op maandag 15 juli 2013. Daarna zal het CDFD een definitief advies opstellen voor het ministerie van Financiën.

GEEN REACTIES