AFM: Naar de ideale consument

Onze voorlichting is erop gericht om de consument in staat te stellen zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen.

De AFM reageert op onze column ‘AFM op de stoel van de adviseur’, waarin we de vraag opwierpen: “AFM helpt consumenten om slimmer te beleggen. Valt dat onder de toezichttaak?

Ons bericht Slim beleggen voor consumenten riep de vraag op waarom wij aan consumentenvoorlichting doen. In de ideale wereld zal dat bijna niet nodig zijn. Onze vraag is dan ook: hoe gaan we daar samen komen?

Missie van de marktmeester

De AFM bevordert eerlijke en transparante markten. Dat is ons ideaalbeeld. Dat is onze missie als marktmeester. In zo’n ideale wereld houden vraag en aanbod elkaar in evenwicht. Wat doen wij in de praktijk om daar te komen? Laten we beginnen met onze rol bij de aanbodskant. We weren rotte appels aan de poort. Die krijgen geen vergunning. Partijen met vergunning dienen zich aan de regels te houden en consumenten netjes te behandelen. Daar houden we toezicht op. Is dat voldoende voor eerlijke en transparante markten? En kan het effectiever door ons ook op de vraagzijde, de consument te richten?

Verantwoordelijkheid van de consument

De ideale consument neemt zijn eigen verantwoordelijkheid en verdiept zich in de producten die hij afneemt. Uit ons onderzoek blijkt helaas dat consumenten dat in praktijk nauwelijks kunnen. Ze zien door de bomen het bos niet meer. De problemen die daardoor in het verleden zijn ontstaan (en zullen ontstaan) zijn bekend. Het afbrokkelende vertrouwen raakt de gehele sector. Hierdoor lijden de goeden onder de slechten. Ook zonder schandalen kan kwaliteit pas echt floreren als die ook als zodanig herkend wordt door de consument. Daarom doen we aan voorlichting.

Voorlichting vanuit onze rol

Onze voorlichting is erop gericht om de consument in staat te stellen zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. Wij doen dat onafhankelijk en neutraal.

Daarbij proberen wij steeds vaker een concreet ‘handelingsperspectief’ te bieden. Zodat de consument precies weet welke acties hij kan ondernemen en welke vragen hij kan stellen. Precies zoals een ideale consument dat zou doen.

Het belang van de adviseur

De stap naar een adviseur kan een logisch vervolg zijn van onze voorlichting. Ook die tip zullen we regelmatig geven. Daar houdt de rol van de adviseur wat ons betreft niet op. Als schakel tussen aanbieders en consumenten, is de adviseur van nature in de positie om de consument te helpen bij het nemen van zijn eigen verantwoordelijkheid. Onze belangen lopen daarbij parallel.

Een adviseur kan de consument het beste bedienen wanneer deze zijn beleggingsdoel helder heeft. Wij brengen dit dan ook onder de aandacht van consumenten. Net als dat we consumenten handvaten geven waarmee ze de producten en diensten die zij afnemen beter kunnen beoordelen. Zo kan de consument vervolgens de meerwaarde van de adviseur het beste herkennen.

Samen in beweging

Net zoals de financiële sector anno 2013 volop in beweging is, is de toezichthouder dat ook. Wij blijven streven naar eerlijke en transparante financiële markten. Wij gaan daarbij geen financieel advies geven, daar zijn we niet voor. Wij vertrouwen erop dat u de marktmeester daarbij scherp houdt. Wij willen de consument meenemen in de beweging van de sector en zelf in beweging brengen. Daar waar we dat samen kunnen doen, zijn we sterker. Wij zijn daarom op verschillende manieren met adviseurs in gesprek.

Wij nodigen ook u uit om uw ideeën hierover met ons te delen via ondernemersloket@afm.nl onder vermelding van ‘Samenwerking’.

AFM

GEEN REACTIES