OvFD verwerpt plannen afschaffen kennis- en ervaringstoets bij execution-onlyhypotheek

OvFD verwerpt plannen afschaffen kennis- en ervaringstoets bij execution-onlyhypotheek

De Organisatie van Financiële Dienstverleners is niet te spreken over het plan om de kennis- en ervaringstoets voor het verhogen van een hypotheek via execution only te schrappen. Hiermee zou de consument zijn enige overgebleven bescherming tegen overkreditering verliezen. De OvFD vindt dat het veel meer in de rede ligt dat adviseurs echt dienstverlening op maat kunnen aanbieden.

Minister Knops van Binnenlandse Zaken publiceerde deze week een Kamerbrief met o.a. voornemens om woningeigenaren te ontzorgen bij het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. Een van de voornemens is om de verplichte kennis- en ervaringstoets voor het verhogen van een hypotheek via ‘execution only’ te schrappen.

Kennelijk op twee gedachten hinkend schrijft de minister: “Het blijft van belang dat de kredietverstrekker de consument informeert over de voorwaarden en financiële risico’s van de aanvullende hypotheek”, maar: “door het schrappen van de kennis- en ervaringstoets zullen naar verwachting meer kredietverstrekkers de verhoging van de hypotheek voor verduurzaming via ‘execution only’ gaan aanbieden en zullen de kosten voor het verhogen van de hypotheek voor veel consumenten verlaagd worden.” Door die lagere afsluitkosten zou de drempel om de hypotheek te verhogen voor verduurzaming lager worden, aldus de minister.

Consument zelf verantwoordelijk
De OvFD vindt dat de minister hiermee wel erg gemakkelijk voorbij aan het feit dat verhogingen van de hypotheek, ook al gaat het om een verhoging voor duurzaamheidsmaatregelen, voor de consument financiële risico’s kunnen opleveren. “De kosten die gemaakt moeten worden voor duurzaamheidsmaatregelen leveren niet automatisch ook een vergelijkbare kostenbesparing op. De betaalbaarheid van de hypotheek kan in gevaar komen. Daarnaast kan de verhoging niet passen in het advies dat is verstrekt voor de onderliggende hypotheek. Het mag ook duidelijk zijn dat als de consument de hypotheek via execution only verhoogt, hij daarvoor zelf verantwoordelijk is. De adviseur van de onderliggende hypotheek heeft geen zorgplicht en is niet aansprakelijk voor de gewijzigde hypotheek.”

Gerichte adviesoplossing
De branchevereniging vindt dat het veel meer in de rede ligt dat adviseurs echt dienstverlening op maat kunnen aanbieden. “De AFM geeft aan dat ‘Dienstverlening op maat’ mogelijk is, maar uitgangspunt daarbij is dat de eisen uit de leidraad hypotheekadvisering van toepassing blijven. Veel adviseurs zien zich daardoor vaak nog genoodzaakt om een uitgebreid adviestraject te volgen. We stellen daarom voor om in overleg met ministerie en AFM een gerichte adviesoplossing voor dit specifieke traject te ontwikkelen. Goed advies, dat aansluit bij het oorspronkelijke hypotheekadvies, geeft de consument meer bescherming dan ze ondoordacht het gevaarlijke pad van execution only op te sturen.” De OvFD zal dit als agendapunt indienen bij het Platform Hypotheken voor 2020.

Bron: OvFD

GEEN REACTIES