Pricewise ziet vergelijkers zorgverzekering stijgen met 50%

Pricewise ziet vergelijkers zorgverzekering stijgen met 50%
© Pixabay

Verzekeringsvergelijker Pricewise verwacht dat het aantal consumenten dat overstapt naar een andere zorgverzekering zal groeien naar boven de 7%. Dat baseert Pricewise op een “exponentiële” groei van het aantal mensen dat zich aan het oriënteren is op een andere zorgpolis.

Ten opzichte van dezelfde periode in 2018 is er een groei van 50% in het aantal vergelijkingen van zorgverzekeringen te zien. Pricewise vermoedt dat geïnteresseerden wachten totdat de zorgcontracteringen met zorgverleners grotendeels rond zijn: deze zijn dit jaar pas heel laat bekend bij meerdere partijen. Dit zou waarschijnlijk ook de toename (+45%) in het aantal afgesloten restitutiepolissen verklaren.

Halvering collectiviteitskorting
De halvering van collectiviteitskorting van 10% naar 5% lijkt een verklaring voor de toename van het aantal zorgvergelijkingen. “Juist omdat het tot nu toe veel 40- tot 50-jarigen zijn die een nieuwe polis afsluiten, ligt het voor de hand dat een groot deel van deze groep bij een werkgeverscollectief was aangesloten,” zegt Hans de Kok, directeur Pricewise. “Het percentage Nederlanders dat overstapt van zorgverzekering lag afgelopen jaren gemiddeld rond 6%. Als de stijging die wij nu zien doorzet, dan komt het aantal overstappers dit jaar zeer waarschijnlijk ruim boven de 7% uit. Dit gebeurde voor het laatst in 2013, toen lag het percentage overstappers op 7,3%.”

Restitutiepolis
Van de mensen die specifiek naar een bepaald type polis zoeken, selecteren de meeste geïnteresseerden een restitutiepolis. Dat gebeurt tweemaal zoveel als bij naturapolissen. Dit seizoen ziet Pricewise ook meer overstappers naar een restitutiepolis: tot nu toe zelfs 45% meer. Mogelijk is deze toename ook te verklaren door het feit dat dit seizoen de zorgcontractering pas zo laat duidelijk begint te worden.

Eigen risico
Opvallend is dat steeds meer mensen (+5%) lijken te kiezen voor het standaard eigen risico van €385,-, terwijl Nederlanders in 2019 gemiddeld slechts €164,- hiervan hebben opgemaakt. De vrijwillige verhoging van het eigen risico tot €885,- wordt tot nu toe steeds minder gekozen (-16%). Een derde van de verzekerden heeft in 2019 helemaal geen kosten aan het eigen risico gemaakt en ruim de helft van de Nederlanders (52%) verwacht het eigen risico niet meer op te maken dit jaar. Dit blijkt uit onderzoek van Pricewise onder 1.000 respondenten in samenwerking met onderzoeksbureau Panel Inzicht.

Bron: Pricewise

GEEN REACTIES