Opnieuw geen indexatie voor PFZW-pensioen

Pensioenfonds PFZW zal de pensioenen in 2018 niet indexeren. De dekkingsgraad is daarvoor met 96,7% te laag.

Dat schrijft het fonds in een nieuwsbrief aan de deelnemers. Om te kunnen indexeren had de dekkingsgraad eind september minimaal 110% moeten zijn. Het is het vierde jaar op rij dat PFZW niet indexeert, terwijl daar gezien de inflatiecijfers en de eigen doelstellingen van het fonds, wel aanleiding toe was.

In de afgelopen tien jaar ging het pensioenfonds slechts twee maal over tot een beperkte indexatie, die in de betreffende jaren nog niet eens in de buurt kwam van de eigen ambitie. Sinds het uitbreken van de kredietcrisis en de daarop volgende eurocrisis, worstelt het fonds al met een lage dekkingsgraad. Ook in de komende jaren verwacht PFZW dat er geen of geen volledige indexatie zal plaatsvinden.

Een pleister op de wonde voor de deelnemers is dat er komend jaar geen premieverhoging wordt doorgevoerd. De premie blijft staan op 23,5% over het deel van het salaris dat meetelt voor de pensioenopbouw.

Net als PFZW indexeert ook ambtenarenfonds ABP komend jaar opnieuw niet. Wel verhoogt het fonds de premie met 1,8 procentpunt naar 22,9% van het salaris. Voor 2019 wordt opnieuw een premieverhoging verwacht bij ABP.

GEEN REACTIES