Ook Stad Holland verlaagt premie zorgverzekering en eigen risico

Ook Stad Holland verlaagt premie zorgverzekering en eigen risico

Net als zusteronderneming DSW verlaagt de intermediaire zorgverzekeraar Stad Holland in 2018 de premie voor de basisverzekering. En ook Stad Holland verlaagt de premie voor het verplicht eigen risico met een symbolisch bedrag van € 10,-

De premie voor de basisverzekering daalt met 18 euro per jaar. Hiermee komt de premie voor de restitutiepolis voor zowel individueel als collectief verzekerden op 1.326 euro per jaar (euro 110,50 per maand).

Net als DSW een maand eerder, meldt Stad Holland in een persbericht dat de stijging van de landelijke zorgkosten in 2017 mee blijkt te vallen ten opzichte van wat er in de Miljoenennota 2017 is begroot. “Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een lager dan verwachte loon- en prijsontwikkeling. Doordat de Miljoenennota 2018 gebaseerd is op deze te hoge zorgkosten van 2017, verwacht Stad Holland dat ook in 2018 de zorgkosten lager zullen uitvallen dan begroot. Daarnaast zet Stad Holland meer reserves in dan in de Miljoenennota wordt verondersteld.”

Over de verlaging van het verplichte eigen risico voor verzekerden meldt de zorgverzekeraar: “De bedoeling van het eigen risico is dat het een remmende werking heeft op onnodige zorg. De huidige hoogte van het eigen risico is ruim voorbij het niveau waarbij hiervan nog echt sprake is. Daarmee komt de rechtvaardiging van het hoge eigen risico te vervallen. Door het eigen risico te verlagen wil Stad Holland duidelijk maken voorstander te zijn van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en gezonde mensen.”

Intermediair
Stad Holland heeft als onderlinge waarborgmaatschappij geen winstoogmerk. Een zorgverzekering van Stad Holland is alleen af te sluiten via de bemiddeling van het onafhankelijk intermediair. Sinds 2008 is Stad Holland bij elke verkiezing door het intermediair uitverkozen tot “beste zorgverzekeraar”. Momenteel wordt een aantal regiobijeenkomsten gehouden, waarin Stad Holland het intermediair informeert over de zorgverzekering in 2018.

Bron: Stad Holland/ANP

GEEN REACTIES