Ons pensioenstelsel staat er prima voor

Ons pensioenstelsel staat er prima voor
© 50plus

De sombere vooruitzichten voor onze pensioenen zijn totaal misplaatst. Het gaat juist goed met ons pensioenstelsel. Sterker nog, politici strooien met ‘halve waarheden en onwaarheden’ en de regels zijn te star, vindt Rob de Brouwer. Uit ergernis schreef hij er een boek over: ‘21 mythes en onwaarheden over ons pensioen’.

De Brouwer (1945) vervulde managementfuncties voor o.a. het ministerie van Economische Zaken en Koninklijke Hoogovens/Corus. Sinds zijn pensionering is hij actief binnen de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, de Koepel van de Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden KNVG en de politieke partij 50+. In een interview met NRC Handelsblad legt hij uit hoe het komt dat pensioenfondsen veel gezonder zijn dan we denken.

Onredelijk hoge buffers
“Sinds 2006 moeten pensioenfondsen onredelijk hoge buffers aanhouden. Volgens de pensioenwet is een dekkingsgraad nodig van 125 procent om volledig te mogen indexeren. De gemiddelde dekkingsgraad is nu 109 procent. Eigenlijk heel goed nieuws. Het betekent dat de pensioenfondsen al hun verplichtingen de komende 60 jaar kunnen nakomen en dan nog 9 procent vermogen over hebben. De regels zijn gewoon te streng. DNB gaat bijvoorbeeld ook uit van een nettorendement van 1,4 à 1,5 procent per jaar. Maar de norm van de pensioenfondsen zelf is 2,7 à 2,8 procent. Zou je die volgen, dan vliegt de dekkingsgraad omhoog naar 121 procent!”

AOW-leeftijd omhoog door foutieve aanname
Dan de verhoging van de AOW-leeftijd. Volgens De Brouwer is die er gekomen door een foutieve aanname van het CPB. “Bij het berekenen van de toekomstige AOW-kosten is het Centraal Planbureau ervan uitgegaan dat die gelijk optrekt met het bruto binnenlands product. Dat klopt niet: de hoogte van de AOW-uitkering is gekoppeld aan het minimumloon. De kosten daarvoor zijn een stuk lager.” Volgens De Brouwer is de AOW-leeftijd nergens ter wereld zo hard gestegen als in Nederland.

Vergrijzing
De toenemende vergrijzing bedreigt het pensioenstelsel niet, ook niet wanneer er in 2050 tegenover iedere twee werkenden één 65-plusser staat. De Brouwer vergelijkt deze toekomstige situatie met die van eind jaren zestig. “Toen drukte het aantal niet-werkenden even hard op de samenleving als straks in 2050. En destijds bestond de beroepsbevolking nog maar uit 3,5 miljoen mensen, op een bevolking van 11 miljoen! Die verhouding ligt nu veel gunstiger: een beroepsbevolking van 8,5 miljoen mensen op een totale bevolking van ruim 17 miljoen. Dat zal nog wel iets groeien, maar meer dan 18 miljoen inwoners zullen er in 2050 niet zijn.”

Flexwerk
Wel ziet De Brouwer in dat jongeren een slechter pensioen opbouwen vanwege de toename van het flexwerk. Bijna niemand meer is 40 jaar in loondienst bij dezelfde baas. “Maar dat betekent niet dat ons pensioenstelsel niet deugt of onhoudbaar is.” Om tweedeling tussen werknemers en zzp’ers te voorkomen bepleit hij om alle pensioenfondsen open te stellen voor alle werkenden.

Bron: NRC Handelsblad

GEEN REACTIES