Achmea verbetert winst door premie- en kostenmaatregelen

bron: Achmea.nl

Een hogere premiestelling bij schade en zorg en een concernbrede kostenreductie zijn de belangrijkste ingrediënten van de winsttoename bij Achmea.

Premiestelling
Bij de schadetak verhoogde de verzekeraar zowel bij particuliere als bij zakelijke polissen de premie, om tegenwicht te bieden aan (potentieel) hogere claims uit extreme weersomstandigheden en oplopende letselschadevergoedingen. Bij de inkomensverzekeringen bracht Achmea de premiestelling in lijn met de hogere landelijke instroom in de WIA. Ook bij de basisverzekering voor de zorg verhoogde de verzekeraar de premie, enerzijds om de verliezen op de basisverzekering binnen de perken te houden, anderzijds vanwege de aanhoudende stijging van de zorgkosten.

Preventie
Tegelijkertijd nam Achmea maatregelen om de schadelast te beperken. Een van de manieren daarbij is preventie, zoals de zogeheten ‘Automodus-app’ die smartphonegebruik in het verkeer moet tegengaan. Volgens Achmea hebben automobilisten die deze Interpolis-app gebruiken minder schade. Bij de zorgverzekeringen stimuleert Zilveren Kruis een gezonde leefstijl met de programma’s Actify en (bij werkgevers) Gezond Ondernemen. Andere verzekeringstechnische maatregelen waren bij de zorgtak een effectievere zorginkoop en bij inkomensverzekeringen een focus op ‘schadelastmanagement’ om de instroom op oude schadejaren binnen de WIA te verminderen.

Kosten
Een andere ‘winststuwer’ was kostenreductie. Exclusief eenmalige posten namen de bedrijfskosten bij Achmea met 5% af. Onder meer door het schrappen van 800 arbeidsplaatsen, een effectievere inzet van marketing en ‘rationalisatie’ van de IT. Daarnaast daalden bij de leventak de bedrijfskosten met 20%, door de overgang naar een closed-book-organisatie met minder verkoop- en productkosten en reductie van de IT-systemen.

Winst
Tot slot droegen het uitblijven van grote schades (zoals in 2016 door de hagelstormen) en hogere beleggingsinkomsten bij aan de winsttoename. In totaal steeg de operationele winst met €670 mln naar €349 mln (in 2016 was er een verlies van €319 mln). Over de hele linie is de winststijging te zien. Bij schade- en inkomen nam de winst met €350 mln toe, bij pensioen en leven met €57 mln en bij zorg met €68 mln.

GEEN REACTIES