(Findinet) Ons pensioenstelsel niet meer voorbeeldig

Verhoging van de pensioenleeftijd is niet genoeg, daar zijn meer innovatieve maatregelen voor nodig zoals een aantal landen die al doorvoert, waarschuwt OESO.

De Nederlandse plannen zijn kennelijk niet vernieuwend genoeg om de aandacht te trekken.

Hervormingen in de pensioenstelsels hebben ertoe geleid dat sinds het begin van jaren negentig de toekomstvoorzieningen met 20% zijn gereduceerd. Toch zijn meer maatregelen nodig om het pensioensysteem duurzaam en betaalbaar te houden.

Allereerst moet de pensioenleeftijd omhoog en er moeten betere voorzieningen worden getroffen om oudere werknemers aan het werk te houden. Dit zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling(Oeso) in een zojuist verschenen rapport.

"Een verhoging van de pensioenleeftijd is slechts een deel van het antwoord," zei secretaris-generaal Angel Gurría.

"Landen moeten meer doen om leeftijdsdiscriminatie te bestrijden, om opleidingsmogelijkheden te bieden voor oudere werknemers en hun arbeidsomstandigheden te verbeteren."
OESO adviseert landen om mensen aan te moedigen om meer zelf te sparen voor de oudedag. Sommige landen, zoals Duitsland en Nieuw-Zeeland, hebben met succes de faciliteiten voor de particuliere pensioenvoorziening uitgebreid. Ierland en het Verenigd Koninkrijk nemen ook innovatieve stappen in deze richting.

“Hervormingen waardoor de openbare pensioenuitgaven worden verlaagd, moeten de meest kwetsbaren – mensen met lage inkomens en met een onderbroken loopbaan – ontzien, zoals is gebeurd in Finland, Frankrijk en Zweden. Australië en het Verenigd Koninkrijk hebben het uitkeringsniveau voor gepensioneerden met een laag inkomen verhoogd.”

GEEN REACTIES