Onderlingen moeten meer samenwerken

copyright Pixabay

Onderlinge verzekeraars moeten hun backoffice activiteiten samenvoegen of zelfs volledig fuseren. Die opties worden genoemd in de strategische agenda voor onderlingen.

Deze agenda werd woensdag gepresenteerd. Kernpunt in de agenda is om door middel van meer samenwerking te komen tot meer schaalgrootte. Daarmee kunnen onderlinge verzekeraars meebewegen in de huidige trend van consolidatie op de Nederlandse markt. De agenda noemt het samenvoegen van backoffice activiteiten van verschillende onderlinge (waarbij de afzonderlijke onderlingen als zelfstandige partijen blijven bestaan met een eigen identiteit) als een serieuze optie. Meer vergaand is de mogelijkheid van een volledige fusie. Meer schaalgrootte is bijvoorbeeld nodig om te kunnen voldoen aan de toezichts- en solvabiliteitseisen, aldus Joost Heideman, CEO van Univé.

Bekendheid
Verder moeten onderlinge verzekeraars zich meer inspannen om de bekendheid van hun merken te vergroten. Veel onderlingen staan niet vermeld op vergelijkingssites en blijven daardoor onder de radar van (jonge) consumenten. Heideman: ‘We moeten onszelf beter promoten. We doen het goed, onze klanten zijn tevreden, maar je hoort er nooit iemand over. We zijn te bescheiden en daar moeten we maar eens vanaf.’ Daarnaast kunnen onderlinge verzekeraars sociale media inzetten om de banden met hun leden aan te versterken. Volgens de strategische agenda zijn investeringen in digitale activiteiten hard nodig.

Marktpositie
De strategische agenda, die is opgesteld in samenwerking met Stichting Economisch Onderzoek (SEO), bevat tevens een marktanalyse van de onderlinge verzekeraars. Op basis van enigszins gedateerde gegevens (meest recent is het jaar 2014) wordt gesteld dat het marktaandeel binnen het schadesegment (gemeten naar bruto premie) van onderlingen tussen 2009 en 2014 is gestegen van 33% naar 37%. Vooral bij motorrijtuigenverzekeringen (casco en WA), brand- en algemene aansprakelijkheidsverzekeringen is het marktaandeel zeer aanzienlijk. Verder blijkt dat onderlinge verzekeraars weliswaar kleiner maar wel over het algemeen winstgevender zijn dan niet-onderlingen. De schaderatio lag tussen 2009 en 2014 rond de 58%, terwijl dit bij niet-onderlingen acht tot negen procentpunt hoger lag. Anderzijds werken niet-onderlingen kosten-efficiënter, getuige een lagere kostenratio. Dit kostenvoordeel werd gedurende de meetperiode wel kleiner. Tot slot scoren onderlinge verzekeraars volgens het SEO-onderzoek beter op klanttevredenheid in vergelijking met niet-onderlingen: 7,4 tegenover 6,9. Vooral bij het klantcontact en het vertrouwen dat klanten in hun verzekeraar hebben, komt dit naar voren.

GEEN REACTIES