Omzet levensverzekeraars loopt verder terug

De omzet van levensverzekeraars is in 2010 opnieuw gedaald. De verkoop van de individuele levenpolissen liep met 19% terug. De premie-inkomsten daalden van 5,3 tot 4,5 miljard euro.

Dat blijkt uit de jaarcijfers 2010 van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS), een onderdeel van het Verbond van Verzekeraars.

De economische crisis, die in 2009 impact had op de productie van levensverzekeraars, speelde de sector ook in 2010 nog parten. Volgens Fred Treur, hoofd van het CVS, reageert de productie van levensverzekeraars doorgaans met enige vertraging op de economische omstandigheden. “De crisis ijlde dus wat na in de sector, terwijl je in de Nederlandse economie al wel tekenen van herstel zag.”

Los van de conjunctuur vertoont de individuele levenproductie al een paar jaar een geleidelijke teruggang. Zo bereikte de verkoop van het aantal individuele levensverzekeringen in 1999 met 1,8 miljoen polissen een record om in de tien jaar daarna met in totaal veertig procent te dalen.

Concurrentie op de levenmarkt en de opkomst van banksparen heeft volgens het CVS ook zijn effect op de omzet. Diverse verzekeraars bieden inmiddels via bankdochters eveneens bankspaarproducten aan. Deze omzetcijfers zijn echter niet in de CVS-statistieken opgenomen.

Vernieuwing

“In de markt voor vermogensopbouw is een vernieuwingsslag aan de gang met concurrentie op kosten, maar het duurt even voor dit ook in brede kring wordt opgemerkt. Bovendien zijn consumenten in onzekere tijden doorgaans minder bereid om geld voor later opzij te zetten”, aldus Treur. Bij overlijdensrisicoverzekeringen was nog wel een forse groei; in 2010 werden 35.000 meer overlijdensrisicoverzekeringen verkocht dan in 2009 (plus 21 procent).

De productie van verzekeringen met een gegarandeerd kapitaal in geld (traditioneel leven) viel in 2010 met 18 procent terug van 843.000 tot 695.000 polissen. In de verkoop van beleggingsverzekeringen zit al enkele jaren de klad. In 2010 werden nog 55.000 beleggingsverzekeringen verkocht tegen 77.000 in het voorgaande jaar. De omzet daalde van 562 tot 394 miljoen euro.

Uit analyse blijkt een sterke relatie tussen de ontwikkeling van de AEX en de productie van beleggingsverzekeringen; de productie van beleggingsverzekeringen volgde jarenlang de ontwikkeling van de AEX. Het sentiment is hier, ondanks een weer aantrekkende beurs, echter nog niet gekeerd.

GEEN REACTIES