Omkeerregel is wapen voor invaren rechten in nieuw pensioenstelsel

Als dat niet bindend is vastgelegd hoeven werknemers niet akkoord te gaan met nieuw pensioenstelsel, wat de OR ook zegt.

Dat antwoordt minister Kamp op Kamervragen van Pieter Omtzigt (CDA).

Het belang van het instemmingsrecht van de Ondernemingsraad met betrekking tot pensioenregelingen is opnieuw actueel door een publicatie van mr. dr. Mark Heemskerk (VU Amsterdam).

De Ondernemingsraad heeft weliswaar instemmingsrecht, betoogde hij, maar die bindt de individuele medewerker niet. Kamp schrijft die mening te delen. De medewerker wordt uitsluitend door de instemming van de OR gebonden indien in het arbeidscontract van een individuele werknemer is opgenomen dat wijziging van specifieke arbeidsvoorwaarden bindend is als de OR daarmee heeft ingestemd.

Ook erkent Kamp dat de fiscale pensioenwetgeving niet dwingend doorwerkt in de pensioenovereenkomst. “De fiscale wetgeving bepaalt alleen de (voorwaarden voor) fiscale facilitering van pensioen. Deze regelgeving staat in beginsel los van de civielrechtelijke mogelijkheden voor de vormgeving van de pensioenovereenkomst.”
Maar deze wetgeving biedt sociale partners wel een wapen om werknemers en werkgever een duw te geven om de oude rechten te laten invaren in een nieuwe overeenkomst, blijkt uit het antwoord van Kamp:

“Tegelijkertijd heeft deze wetgeving in de praktijk grote invloed op de uiteindelijke pensioenregeling. Zowel werkgevers als werknemers willen immers in aanmerking blijven komen voor toepassing van de omkeerregel. Overigens kunnen werkgevers een eenzijdig wijzigingsvoorbehoud hebben overeengekomen voor gewijzigde fiscale regelgeving.”

Wel kan dat leiden tot compensatie-eisen. Kasmp: “Een pensioenovereenkomst is een afspraak tussen werkgevers en werknemers. Zij hebben altijd de mogelijkheid over een eerder gesloten overeenkomst te heronderhandelen. Het kan zijn dat er bij de totstandkoming van de overeenkomst afspraken zijn gemaakt over compenserende maatregelen bij wijziging van fiscale pensioenwetgeving.”

GEEN REACTIES