Nu ook op pensioenwebsite: Wat staat waar in de wet

Deze website maakt een eind aan het doorlezen van opvolgende nieuwsberichten en nu ook aan het zoeken in documenten en wetten.

De nieuwe rubriek Wat staat waar in de wet sluit naadloos aan bij de formule van de website.

Wat is die formule?

Heel kort gezegd: het op onderwerp uitsplitsen van de (voorgestelde, in behandeling zijnde en afgeronde) regelgeving.

Wat is het voordeel daarvan?

Veel wetsvoorstellen behandelen verschillende onderwerpen en ook komt het voor dat één onderwerp in verschillende voorstellen aan de orde komt.

Zelfs wanneer het gaat om één onderwerp in één wetsvoorstel is het moeilijk te volgen wat de meest actuele stand van zaken is. Is die te vinden in de nota van wijziging of in de tweede nota naar aanleiding van het verslag van de Tweede Kamer bijvoorbeeld.

Is dat op deze website dan wel meteen duidelijk?

Ja, in één oogopslag.

Neem zelf de proef op de som tijdens de ‘sneak preview’ deze week en neem gratis en vrijblijvend een kijkje op de website.

Hoe zit dat met het FTK?

Ook hier is met het ingediende wetsvoorstel het laatste woord niet gesproken. Integendeel. Er zijn al belangrijke kritiekpunten geuit door sociale partners en pensioenuitvoerders. Maar los daarvan komen er nog tal van besluiten en andere vormen van lagere regelgeving waarin de regels concreet moeten worden uitgewerkt. Er is nog een woud aan regels te verwachten, waarbij telkens op een ander moment een bepaalde norm nader wordt ingevuld.

Daarnaast zie je dat het kabinet steeds meer kruisverbanden aanlegt.

Wat bedoel je met kruisverbanden?

Bijvoorbeeld dat in het wetsvoorstel nieuw FTK verwezen wordt naar de nieuwe regelgeving met betrekking tot communicatie, die overigens nog niet gepubliceerd is. Je zult zien dat regels met betrekking tot de haalbaarheidstoets een even prominente rol gaan spelen in de communicatie-eisen als op het meer technische vlak van de ‘bedrijfsvoering’ van een pensioenfonds. Totaal verschillende speelvelden dus en het biedt duidelijkheid om die ook verschillend te behandelen.

Dat is niet alleen met software te verwezenlijken

Nee, de techniek biedt goede ondersteuning, maar zonder hand- en hoofdwerk is een formule die ons voor ogen staat niet volledig door te voeren. Dat is de belangrijkste reden waarom we er een abonnementensite van moesten maken.

Weer een site met een betaalmuur?

Dat valt reuze mee. Ten eerste is het abonnement bijzonder laag geprijsd en ten tweede hoeven de abonnees niet in te loggen. Geen ID en geen wachtwoord, maar elk abonnement krijgt een eigen internetadres dat direct toegang biedt tot de content.

Wat kost het?

Als een bedrijf of organisatie zich abonneert zijn de kosten € 95 voor de eerste gebruiker en € 5 voor iedere volgende gebruiker van hetzelfde bedrijf/dezelfde organisatie (Bedragen zijn per jaar excl. btw).

We krijgen vaak de vraag of een persoonlijk abonnement ook mogelijk is. Natuurlijk kan dat. In dat geval krijgt iemand eveneens een eigen internetadres zonder ‘inlogmuur’.

Wat is het voordeel van een eigen internetadres per abonnement?

Allereerst dat de gebruikers niet nog een inlogsleutel aan de intussen rijk gevulde bos hoeft toe te voegen.

Daarnaast biedt een eigen internetadres voor grotere bedrijven het voordeel dat zij de website op maat kunnen laten aanvullen met eigen logo, nieuws etc.

GEEN REACTIES