Nog geen huurverhoging voor scheefwoners

De geplande huurverhoging per 1 juli voor scheefwoners gaat niet door. “De uitvoering ervan is dusdanig gecompliceerd dat het niet voor die datum lukt’, aldus een bron rond het minis-terie van Binnenlandse Zaken.

Het kabinet wil hogere inkomens in de gereguleerde huursector (huurprijs onder de 652 euro per maand) een extra jaarlijkse huurverhoging van 5% geven. Het gaat om huishoudens die meer dan 43.000 euro verdienen en een corporatiewoning bezetten.

De normale jaarlijkse huurverhoging volgt deze jaren de inflatie (ca 1,9%).

Door bij scheefwoners jaarlijks de huur extra te verhogen met 5% hoopt het kabinet dat zij verhuizen naar een duurder woningsegment, zodat de gesubsidieerde huursector beschikbaar komt voor lage inkomens.
Minister Piet Hein Donner acht het onmogelijk de voor deze operatie noodzakelijke wijziging van de Huurwet binnen de gestelde termijn klaar te hebben.

Europese regelgeving

Op 1 januari is een Europese richtlijn van kracht geworden die voorschrijft dat woningcorporaties 90% van alle huurwoningen tot € 652,- moeten verhuren aan huishoudens met een inkokomen onder de € 33.614,-. Huurders met een hoger inkomen die al in een sociale huurwoning wonen, vallen niet onder deze regeling, mits ze niet verhuizen. De resterende 10% van de woningen mogen corporaties naar eigen inzicht aanbieden.

GEEN REACTIES