De Jager wil 400 miljoen bankenheffing per jaar

Minister De Jager wil dat de banken vanaf 2012 gedurende zeker 10 jaar ongeveer € 400 mln per jaar storten in een fonds om de spaartegoeden tot 100.000 euro te garanderen.

In totaal hebben de Nederlandse banken nu voor 400 miljard euro aan deposito’s uitstaan. De Jager wil daar per jaar als bankenheffing een premie van 0,1 procent op heffen. Binnen tien jaar zit er dan, mits geen van de banken failliet is gegaan, 4 miljard euro in de pot. Daarmee is de financiering van het depositogarantiestelsel, waarbij het spaarbedrag van spaarders tot 100.000 euro bij een faillissement van een bank veiliggesteld wordt, vooraf geregeld.

De Jager denkt ook na over een bankenbelasting, al moet die niet leiden tot minder kredietverlening door de banken aan burgers en bedrijven . En hij wil dan dat zoveel mogelijk landen eenzelfde belasting invoeren.

GEEN REACTIES