NN: in Nederland zijn we met leven/pensioen groot genoeg

Winst NN Group kwart minder

Verzekeraar NN Group vindt dat er in Nederland momenteel voldoende schaalgrootte is voor wat betreft het leven- en pensioenbedrijf. Overnames zijn onwaarschijnlijk.

Dat stelde bestuursvoorzitter David Knibbe tijdens de aandeelhoudersvergadering van NN Group vandaag. De nadruk ligt op autonome groei. Wel kunnen er pensioencontracten worden ‘uitgekocht’, maar daar gelden strikte criteria voor, aldus de NN-bestuurder.

Daarnaast speelt mee dat door de omvangrijke Nederlandse levenportefeuille de afgelopen jaren het langlevenrisico verder is toegenomen. Knibbe noemde daarbij expliciet de overname van Delta Lloyd als een van de redenen voor dit toegenomen risico. Extra overnames zouden dit risico nog verder doen stijgen, terwijl NN dit juist wil afzwakken omdat dit zwaar weegt op solvabiliteit.

Dat is volgens Knibbe ook de belangrijkste reden voor het nieuwe herverzekeringscontract voor de leven- en pensioendivisie, dat recentelijk bekend is gemaakt. Het is ook een motivatie om niet op de leventak van Vivat te bieden.

Door de overname van de schadetak van Vivat is het marktaandeel bij arbeidsongeschiktheid/verzuim op de Nederlandse markt nu 32%, gaf Knibbe aan. Bij de overige schadeverzekeringen (P&C) ligt dit op 22%.

GEEN REACTIES