NN Group wordt volledig eigenaar van ABN Amro Levensverzekering N.V.

NN Group wordt volledig eigenaar van ABN Amro Levensverzekering N.V.

De levensverzekeringsdochter van ABN AMRO Verzekeringen (AAV) wordt verkocht aan Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij (NN Life & Pensions). Met de transactie is €253 miljoen gemoeid.

AAV is een joint venture van NN Group (51%) en ABN AMRO Bank (49%). De levensverzekeringsdochter van AAV, ABN Amro Levensverzekering N.V. (AAL), wordt straks volledig geïntegreerd in NN Life & Pensions.

Samenwerking verlengen

De verkoop is onderdeel van een deal waarin ABN AMRO Bank en NN Group overeenkomen hun samenwerking in AAV met nog eens 15 jaar verlengen, tot 1 januari 2038 – mits aan de gebruikelijke prestatiecriteria wordt voldaan. NN Group consolideert nu al de levensverzekeringsactiviteiten van AAV. De joint venture gaat zich straks concentreren op haar schadeverzekeringsactiviteiten en haar werkzaamheden als intermediair.

Beide partijen zijn tevens overeengekomen de komende jaren extra te investeren in de versterking van de digitale capaciteiten van AAV en de verdere groei van haar schadeverzekeringsportefeuille. Ook willen ze de verkoop van overlijdensrisicoverzekeringen via de kanalen van de bank voortzetten.

Efficiencyverbeteringen

De transactie is in lijn met de strategie om verdere efficiencyverbeteringen te bereiken door gebruik te maken van bestaande closed book-capaciteiten van NN Group, verklaart Leon van Riet, CEO NN Netherlands Life & Pensions en lid van de Raad van Bestuur van NN Group.

Voor Edwin Grutterink, CEO ABN AMRO Verzekeringen, is de verkoop van de levensverzekeringsportefeuille een belangrijke strategische beweging voor de toekomst. “Het bepaalt tevens dat AAV zich volledig kan richten op schade en ons intermediairbedrijf, waar we nog veel groeikansen zien.”

NN Group financiert het aankoopbedrag uit de bestaande kasmiddelen van NN Life & Pensions. De deal zal naar verwachting resulteren in een netto kasuitstroom uit NN Group van €128 miljoen voor het indirecte belang van 49% in AAL en een toename van de dividendcapaciteit met circa €15 miljoen per jaar.

De voorgenomen transactie heeft geen gevolgen voor de dienstverlening en garanties aan klanten, verzekeren beide partijen. De transactie moet nog worden goedgekeurd door toezichthouders en zal naar verwachting in de tweede helft van 2022 worden afgerond.

Bron: NN Group, ABN AMRO

GEEN REACTIES