COVID-19 raakt ASR niet, dankzij verscheidenheid aan activiteiten

COVID-19 raakt ASR niet, dankzij verscheidenheid aan activiteiten
© a.s.r.

In mei vorig jaar waarschuwde bestuursvoorzitter Jos Baeten nog voor een winstdaling van mogelijk 15% vanwege corona; de vandaag gepubliceerde jaarcijfers laten een heel ander beeld zien. Dankzij de diversiteit van activiteiten van ASR konden de ‘plussen en minnen’ van Covid-19 elkaar opheffen. Het operationeel resultaat over 2020 steeg met ruim 3% tot € 885 miljoen.

Zo wordt een negatief effect op met name het segment AOV – door een hoger ziekteverzuim en langere reïntegratietrajecten – gecompenseerd door minder schades. Het operationeel resultaat van het segment Schade liet een stijging zien van 6,5% naar € 241 miljoen. De combined ratio bedraagt 93,6%, beter dan de doelstelling van 94-96%. De bruto geschreven premies in segment Schade stegen met 14,1% tot € 3.643 miljoen. De organische groei van AOV en Schade samen bedraagt 4,6% en is daarmee ruim binnen de 3-5% doelstelling.

Ook het operationeel resultaat van het segment Leven steeg, met 4,9% tot € 730 miljoen. Hier is een beperkte impact te zien van lagere directe beleggingsopbrengsten uit dividenden en huuropbrengsten, terwijl COVID-19 slechts geringe invloed had op het sterfteresultaat. De bruto geschreven premies in het segment Leven stegen met 11,8% tot € 1.810 miljoen. De stijging weerspiegelt de 43% groei in Pensioen DC (Werknemers Pensioen) en de bijdrage van het in 2019 aangekochte Loyalis, die de daling in Pensioen DB meer dan goed maken. De segmenten Leven individueel en Uitvaart bleven stabiel.

Hypotheken
De hypotheekproductie steeg met maar liefst 40% naar € 4,6 miljard. Het beheerd vermogen voor derden is gestegen tot € 25,4 miljard (in 2019 € 22,0 miljard), met name door groei van het ASR Hypotheekfonds. De uitbraak van COVID-19 had ook bij ASR geen gevolgen op de betalingsachterstanden. Achterstanden van meer dan 90 dagen nemen al jaren af, en daalden opnieuw van 0,05% in 2019 naar 0,03% in 2020, het laagste niveau tot nu toe. Ook kredietverliezen op hypotheken namen af en bedroegen 0,07 bp (2019: 0,28 bp) ondanks de ongunstige economische omstandigheden.

In alle segmenten verbeterden de kostenratio’s. Wel stegen de operationele lasten met 6,9% tot € 701 miljoen, voornamelijk veroorzaakt door kosten vanwege overgenomen activiteiten (€ 21 miljoen) en een hogere bijdrage aan de pensioenregeling voor eigen medewerkers door de lage rente (€ 20 miljoen). De Solvency-II-ratio bedraagt 199% (194% in 2019). Dit is exclusief de impact van een inkoop van eigen aandelen voor een bedrag van € 75 miljoen, die vandaag werd aangekondigd.

Waakzaam
Ondanks lovende woorden voor de behaalde resultaten en de inspanningen van zijn thuiswerkende medewerkers, blijft Jos Baeten waakzaam op de effecten van corona op de lange duur. “Wat het uiteindelijke effect van COVID-19 op onze resultaten zal zijn, blijft op de langere termijn moeilijk te voorspellen. De impact van het virus zelf maar ook van het effect van de beperkende maatregelen die worden genomen om het virus onder controle te krijgen, zien wij bijvoorbeeld in ons AOV-bedrijf. In dit bedrijfsonderdeel ervaren we een toename van het aantal klanten dat zich meldt door uitval vanwege stress en andere mentale klachten. Daarnaast merken we op dat de duur van de uitval oploopt, tot wel 15% langer in sommige situaties. De effecten van de coronacrisis versterken de reeds zichtbare trend van meer en langer ziekteverzuim door psychische problemen en behoeft de aandacht bij aanpak van de crisis en de maatregelen die worden genomen. Dit zijn ontwikkelingen waar we met onze voorzieningen rekening mee hebben gehouden.”

 

 

GEEN REACTIES