Nieuwe tool geeft inzicht in financiële gevolgen langdurige ziekte

Nieuwe tool geeft inzicht in financiële gevolgen langdurige ziekte
© Pixabay

Professionals die belast zijn met re-integratie en begeleiding van zieke werknemers kunnen nu gebruik maken van een tool van het Verbond van Verzekeraars om hun cliënten meer inzicht te bieden in de gevolgen van de ziekte voor hun inkomen.

De tool Inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid is onderdeel van de verzuim-ontzorgverzekering die het Verbond van Verzekeraars heeft ontwikkeld op basis van afspraken met MKB Nederland en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze verzekering, bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf, kenmerkt zich door een hoog niveau aan dienstverlening en begeleiding voor werkgevers in geval ze te maken krijgen met (langdurig) zieke werknemers.

Bij de verzuim-ontzorgverzekering is een belangrijke rol weggelegd voor een casemanager of arbeidsdeskundige, die erop toeziet dat de noodzakelijke stappen in het belang van een effectieve re-integratie worden gezet. Een aspect daarvan betreft bewustwording bij werknemers over de financiële gevolgen van langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid. Een werknemer die te maken krijgt met langdurige ziekte, heeft vaak geen goed beeld van de mogelijke gevolgen voor zijn inkomen. Toch kan de inkomensterugval fors zijn als er geen sprake is van spoedig herstel of succesvolle re-integratie.

De tool ondersteunt de casemanager daarbij. Hij biedt een leidraad voor het gesprek met de zieke werknemer en geeft op individueel niveau inzicht in de gevolgen van wet- en regelgeving voor het inkomen.

Bron: Verbond van Verzekeraars

GEEN REACTIES