Nieuwe pensioenwet nog steeds onbekend bij werkgevers

Nieuwe pensioenwet nog steeds onbekend bij werkgevers

Hoewel de nieuwe pensioenwet al op 1 januari 2023 ingaat, hebben veel werkgevers nog dringend behoefte aan advies hierover. Iets meer dan een derde zegt goed op te hoogte te zijn maar bij iets meer dan de helft van de bedrijven is het onderwerp nog niet ter sprake gekomen binnen de organisatie. Voor een meerderheid van de bedrijven is het dus nog onduidelijk wat ze te wachten staat na de jaarwisseling. Dit blijkt uit onderzoek van pensioenverzekeraar Scildon.

Wat gaat er gebeuren?

Kort samengevat betekent het nieuwe pensioenstelsel dat er minder zekerheid komt voor veel werknemers. De huidige middelloon- en eindloonregeling verdwijnen en in plaats daarvan komt er voor iedereen een beschikbare premieregeling. De pensioenuitkering zal daarom voortaan altijd afhangen van onder andere de hoogte van het opgebouwde kapitaal op het moment van pensionering. Er is dus geen garantie meer dat de werknemer een bepaald pensioen zal ontvangen. Daar staat tegenover dat er een kans is dat hij meer ontvangt omdat het pensioenfonds een goed rendement heeft behaald. Andersom kan het natuurlijk ook: als de beleggingsresultaten slecht zijn, zal de werknemer voor de gevolgen moeten opdraaien.

Het nieuwe pensioenstelsel wordt ingevoerd op 1 januari 2023 maar betrokkenen krijgen nog vier jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe regels. Met ingang van 1 januari 2027 moet dus alles geregeld zijn.

HR-functionarissen slecht op de hoogte

Scildon liet in juni 2022 door onderzoeksbureau Miles Research een onderzoek uitvoeren onder 250 HR-functionarissen. Een groot deel hiervan is zelf nog niet goed op de hoogte van de aankomende veranderingen en heeft dan ook de werknemers ook nog niet geïnformeerd. Uit het onderzoek blijkt dat de werkgevers behoefte hebben aan praktische informatie en begeleiding. Ongeveer 10% van de werkgevers blijkt zelfs nog nooit gehoord te hebben van de nieuwe Wet Toekomst Pensioen (WTP).

Vooral bij de kleinere ondernemingen, tot 50 werknemers, is er nog veel onbekendheid. Bij slechts 11% hiervan is binnen het bedrijf met het management en/of de ondernemingsraad gesproken over de WTP en de implementatie van de wijzigingen. Minder dan 30% is (redelijk) goed op de hoogte van wat er verandert. Bij grotere ondernemingen is dat ongeveer 45%. Meer dan de helft van de werkgevers heeft meer informatie nodig van de pensioenuitvoerder en de pensioenadviseur. Bijna 40% neemt nog even de tijd: zijn willen pas op 1 januari 2027 overgaan op het nieuwe systeem.

De werkgevers zijn niet de enigen die nog niet echt veel weten over de komende veranderingen: volgens de werkgevers zijn werknemers ook nog niet echt bezig met de stelselwijziging.

Een taak voor de adviseur

Volgens Jan-Albert van Laar, Manager Cliënt Serviceteam Zakelijk bij Scildon, is er een belangrijke taak weggelegd voor de pensioenverzekeraars en -fondsen en de adviseurs: “Het onderzoek laat zien dat er nog veel onbekendheid is met het beoogde nieuwe stelsel. Terwijl de ingangsdatum al over minder dan een half jaar kan zijn. Scildon zal samen met pensioenadviseurs de werkgevers en deelnemers goed gaan begeleiden en is daar al mee begonnen. Zodat ze in staat zijn passende keuzes te maken. …Het begeleiden van werkgevers en deelnemers is een must. Het onderzoek laat zien dat zij daar veel behoefte aan hebben!”

Bron: Scildon

GEEN REACTIES