NVHP: maximaliseer kosten verduurzamingsadvies

NVHP: maximaliseer kosten verduurzamingsadvies
© Rilson S. Avelar, Pixabay

School alle hypotheekadviseurs bij in schuldenproblematiek. En leg de advieskosten m.b.t. de extra lening voor verduurzaming vast op maximaal € 500,-. Deze en nog meer maatregelen bepleit De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, om consumenten te helpen hun energiekosten te verlagen.

De gestegen energielasten leiden ertoe dat steeds meer consumenten in betalingsproblemen (dreigen) te komen. De NVHP pleit voor een set van drastische maatregelen die binnen de financiële sector genomen kunnen worden om consumenten te helpen de druk, die het gevolg is van de gestegen energieprijzen, te verlichten.

‘Terugverdientijd al korter dan vier jaar’

“De problematiek waarmee consumenten op dit moment te maken hebben en gaan krijgen is dermate ingrijpend en complex dat op een breed gebied maatregelen nodig zijn”, zegt Turhan Özgüner, voorzitter van de NVHP. “Naast de overheid kan elke sector zelf nadenken op welke gebieden zij met initiatieven kan komen om een bijdrage te leveren consumenten in deze moeilijke tijd te helpen. Gelet op ons werkgebied is logisch dat wij ons richten op de financiering van het verduurzamen van de woning. Voor een bedrag van € 9.000 aan investeringen in verduurzaming kunnen veel consumenten al relevante bezuinigingen op hun energielasten behalen. Juist door de hoge kosten van energie is de termijn waarbinnen deze investering wordt terugverdiend al in veel gevallen gedaald tot korter dan vier jaar”.

Heilige huisjes

Özgüner pleit ervoor om heilige huisjes nu even aan de kant te zetten en dat de financiële sector, in overleg met het ministerie van Financiën en de toezichthouders DNB en AFM, “op zeer korte termijn de volgende opties gaat onderzoeken”:

Snellere hulp bij schulden
Stress als gevolg van geldzorgen kan tot ernstige lichamelijke en geestelijke klachten leiden. Onderzoek toont aan dat tijdig ingrijpen bij schuldproblematiek helpt om hier ook weer sneller uit te komen. Door als sector proactief hulp te bieden aan klanten met betalingsproblemen en samen te werken met schuldhulpinstanties, kunnen ergere problemen voorkomen worden.

Actief attenderen op mogelijkheid aanvullende financiering
Het beleid van veel banken is dat alle communicatie met hypotheekklanten verloopt via de adviseur. NVHP betoogt dat alle banken rechtstreeks hun relaties zouden moeten attenderen op de mogelijkheid om snel, dus eenvoudige procedures, en zonder veel extra kosten een financiering van maximaal € 9.000 te krijgen die dan gebruikt moet worden om de woning te verduurzamen.

(De NVHP wordt wat dit laatste betreft op haar wenken bediend: de NVB is een campagne gestart die woningeigenaren erop moet wijzen dat hun bank of hypotheekverstrekker hen kan én wil helpen bij het verduurzamen van hun huis. Onder de slogan ‘Alle seinen staan op groen’ worden woningeigenaren via online video’s, radiocommercials en social media gewezen op de mogelijkheden die de geldverstrekkers bieden.)

Kosten advies maximeren
Het Ministerie van Financiën heeft het al eerder mogelijk gemaakt dat huiseigenaren, boven op de bestaande leennormen, een bedrag van € 9.000 lenen mits dit bedrag wordt gebruikt om de woning te verduurzamen. Het volledige bedrag moet dan voor deze verduurzaming worden aangewend. De NVHP stelt voor dat binnen dit bedrag een bedrag van maximaal € 500 ook besteed mag worden voor de financiering van het advies dat voor veel klanten van belang is om in te winnen voordat zij tot deze financiering overgaan. Daarnaast is het gelet op de gestegen kosten van materiaal en arbeidsloon verstandig dit bedrag minimaal te indexeren.

Verlenging hypotheektermijn
In een aantal situaties zullen de kosten voor verduurzaming van de woning meer bedragen dan de grens van € 9.000. De NVHP bepleit dat de optie om de termijn waarbinnen de hypotheek moet worden afgelost kan worden verlengd met de termijn die nodig is om, bij gelijkblijvende maandlasten, toch de hogere kosten van deze verduurzaming te financieren.

Branchebrede opleiding
Binnen de wettelijke vakopleidingen van financieel adviseurs wordt maar in zeer beperkte mate aandacht gegeven aan de situatie dat consumenten in betalingsproblemen (dreigen) te komen en de ondersteuning die financieel adviseurs op dat moment kunnen bieden. In samenwerking tussen banken en beroepsorganisaties moet het mogelijk zijn om binnen enkele maanden alle adviseurs aanvullende kennis op dit gebied aan te reiken.

Branchebrede voorlichting
Ook is te zien dat veel consumenten zich ten onrechte schamen wanneer zij in betalingsproblemen komen. Hoe eerder deze situatie wordt besproken, hoe meer mogelijkheden er zijn om tot oplossingen te komen. Banken en adviseurs zouden collectief een informatiecampagne moeten opstarten om consumenten te bewegen dreigende betalingsproblemen bespreekbaar te maken.

Bron: NVHP

GEEN REACTIES