‘Nieuwe pensioencontracten goed voor jong en oud’

In de nieuwe pensioencontracten is in slechte tijden minder pensioenvermogen nodig om de toezegging aan jongeren gestand te kunnen doen.

De Tilburgse hoogleraren Teo Nijman (links) en Lans Bovenberg verklaren het huidige pensioenstelsel failliet: “De dreiging van forse kortingen op pensioenuitkeringen illustreert het failliet van de huidige pensioencontracten. Deze contracten resulteren in conflicten tussen generaties over het beleggingsbeleid en destabiliseren de Nederlandse economie door aanzienlijke kortingen op ingegane pensioenen in een neergaande conjunctuur.” Dit schrijven zij in een artikel gepubliceerd op de website Me Judice.

Ze houden een pleidooi voor voor de nieuwe, voorwaardelijke pensioencontracten zoals voorgesteld in het pensioenakkoord, Die bieden in hun visie een oplossing voor de huidige problemen.

“In de eerste plaats resulteert de uitsmeerperiode van tien jaar voor het verwerken van schokken in impliciete leeftijdsdifferentiatie tussen gepensioneerden en werkenden. Schokken worden geleidelijk doorgegeven aan gepensioneerden en degenen die bijna met pensioen zijn, maar werkenden jonger dan 55 jaar krijgen pas een uitkering als de schokken geheel zijn verwerkt en dragen het volledige risico. Deze vorm van risicodifferentiatie komt tegemoet aan de verschillende risicohoudingen van ouderen en jongeren. Gepensioneerden worden niet opgezadeld met de risico’s die pensioenfondsen nemen in het belang van de actieven. En de werkenden die profiteren van het grotere opwaartse potentieel van een meer risicovol beleggingsbeleid dragen ook de grotere potentiële tegenvallers die nu eenmaal bij een dergelijk beleid horen.”

Anticyclisch

“Nieuwe pensioencontracten met voorwaardelijke pensioenbeloften bieden ook mogelijkheden om het procyclische effect van de huidige waarderingsmethodiek gebaseerd op de fictie van garanties aan te pakken.

De waarderingsmethode van voorwaardelijke pensioenverplichtingen houdt namelijk expliciet rekening met risicopremies als opslag op de risicovrije rente: als we immers deelnemers geen garanties voorspiegelen dienen we de toezeggingen te waarderen inclusief een risicopremie. Wanneer beleggers in slechte tijden vluchten in veilig papier daalt de risicovrije rente maar stijgen meestal de risicopremies. Als gevolg van deze hogere risicopremies stijgt in een neergaande conjunctuur de marktwaarde van de voorwaardelijke verplichtingen aan jongeren minder sterk dan het geval zou zijn geweest onder de fictie van pensioengaranties.

In de nieuwe pensioencontracten is in slechte tijden daarom minder pensioenvermogen nodig om de toezegging aan jongeren gestand te kunnen doen dan in het huidige pensioencontract. In goede tijden waarin de rente hoog maar de risicopremies laag zijn, ligt de situatie precies andersom.”

Lees het hele artikel op Me Judice.

GEEN REACTIES