NHG is stevig gekapitaliseerd

Carla Muters: tijd voor nieuw soort overlijdensrisicoverzekering

In het eerste kwartaal van 2020 is het garantievermogen van NHG (Nationale Hypotheek Garantie) toegenomen tot € 1,46 miljard. Dit is een stijging van 1,7% ten opzichte van eind 2019. Dat blijkt uit cijfers van het eerste kwartaal 2020. Ander opvallend punt in het kwartaalbericht is de toename in het aantal huishoudens dat de woning heeft verduurzaamd.

De stijging van het garantievermogen van NHG wordt veroorzaakt door een toename van het aantal nieuwe garanties waar borgtochtprovisie-inkomsten uit voortkomen en het beperkt aantal verliesdeclaraties in combinatie met het relatief lage gemiddelde uitgekeerde verliesbedrag. De opbouw van het garantievermogen is bedoeld om in de toekomst, ook onder ongunstige conjuncturele omstandigheden, woningbehoud te realiseren en een vangnet te bieden bij problemen.

Voorbereid op eventuele (corona)crisis
De invloed van de coronacrisis op de economie is nu nog niet in de kwartaalcijfers van NHG terug te zien. Sinds de aanvang van de coronacrisis biedt NHG woningeigenaren extra ondersteuning, door hulp bij toegang te bieden en betaalpauzes voor woningbehoud (en procesverbeteringen) te versnellen met ketenpartners. Het afgelopen kwartaal ontving NHG slechts 58 verliesdeclaraties van geldverstrekkers, 52% minder dan het aantal in het eerste kwartaal van 2019. Deze afname hangt vooral samen met de stijging van de huizenprijzen.

Verduurzaming
In het eerste kwartaal van 2020 nam het aantal NHG-garanties met 12% toe ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019. In totaal hebben 28.900 huishoudens in het eerste kwartaal van 2020 een hypotheek met NHG afgesloten. Sinds de tweede helft van 2019 zien we een stijging van het aantal huishoudens dat een woningverbetering financierde met NHG, zoals het herstel van achterstallig onderhoud en het treffen van energiebesparende voorzieningen. In de eerste drie maanden van 2020 nam dit aantal met 39% toe, ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019. De verschillende initiatieven van de overheid, financiële dienstverleners en overige belangenorganisaties lijken eigenaren in toenemende mate te bewegen tot het verduurzamen van de eigen woning.

Bron: NHG

 

GEEN REACTIES