Nh1816 verzekeringen alleen via de lokale adviseur

Als een verzekerde geen gebruik meer wil maken van de diensten van een verzekeringsadviseur dan behoudt Nh1816 het recht voor om de verzekering te beëindigen.

De verzekerde kan niet rechtstreeks bij Nh1816 terecht voor advies. Dit heeft Nh1816 per april 2015 opgenomen in haar algemene voorwaarden combipolis particulier.

Dit maakte Cas Verhage, commercieel directeur van Nh1816 Verzekeringen bekend tijdens de ronde tafel bijeenkomsten met lokale adviseurs “Als een verzekerde kenbaar maakt geen gebruik meer te willen maken van de diensten van de verzekeringsadviseur of van de diensten van een andere bij ons aangesloten verzekeringsadviseur dan behouden wij het recht om de verzekering te beëindigen”.

Beter af met lokaal advies

Nh1816 houdt vast aan de gemaakte keuzes en staat volledig achter de lokale financieel adviseur. “We zetten ons in om de waarde van lokaal verzekeringsadvies zichtbaarder en herkenbaarder te maken. Wij willen de consument duidelijk maken dat hij ook voor ‘simple risk’ schadeproducten beter af is met het advies en de service van een lokale adviseur”, aldus Cas Verhage. “De combinatie van Nh1816 en de lokale adviseur levert al jaar en dag een hoge klanttevredenheid op.”

Beloning adviseur

“De financieel adviseur is in staat om een consument maatwerk te leveren bij de keuze voor het juiste verzekeringsproduct en bewijst zijn waarde gedurende de looptijd van de verzekeringen bij schade of wijzigingen in de leefsituatie van de klant. Hij legt daarbij ook duidelijk uit wat de beloning is die hij daarvoor vraagt en of deze bij de verzekeraar vandaan komt of bij de klant zelf. Indien de verzekerde wel premie betaalt maar niet het abonnement aan de adviseur dan geldt bovenstaande voorwaarde wat ons betreft ook”, aldus Cas Verhage.

GEEN REACTIES