CFD en Odin omarmen nu de CAR-visie van het Verbond

Onder de naam “Wie Betaalt Bepaalt” starten CFD en Stichting ODIN een gezamenlijk project dat zich richt op de pijlers gelijk speelveld en de klant centraal, eerst in relatie tot de nieuwe SWO.

CFD voorzitter Herdink (links op de foto): “Nadat wij dankbaar gebruik hadden gemaakt van de consultatiemogelijkheid op het eerste concept SWO, bleef bij ons het gevoel hangen dat de klus hiermee nog niet was afgerond. Met name het ‘de klant centraal’ stellen wordt voor ons gevoel onvoldoende geborgd in deze eerste SWO opzet. Dit nieuwe project ‘Wie Betaalt Bepaalt’ zien wij eigenlijk als een logisch vervolg op de CAR (Customer Agreed Remuneration) van het Verbond van Verzekeraars. We willen er partijen mee helpen om de klant ook echt aan het stuur te houden”

Acht thema’s

De start van het project Wie Betaalt Bepaalt bestaat uit het benaderen van belangrijke stakeholders om hun visie te vragen op acht door CFD en ODIN gedefinieerde thema’s.

Die thema’s zijn: Toegang tot alle aanbieders | Gezamenlijke zorgplicht | Consumentenservice | Prijsdiscriminatie | Gebruik klantgegevens | Werkzaamheden onder volmacht | Schadeafwikkeling | Execution only.

“De gedefinieerde thema’s worden in de SWO niet of onvoldoende geadresseerd, terwijl ze in sterke mate het succes van een verbeterde samenwerking tussen consumenten, productaanbieders en onafhankelijke advieskantoren bepalen” aldus ODIN voorzitter Leichel. “Wij vinden het belangrijk dat bijvoorbeeld consumentenorganisaties zich eens uitspreken over deze thema’s en zijn er van overtuigd daarmee nieuwe en positieve energie in de SWO discussie te kunnen brengen”

CFD en Odin hebben een aantal organisaties en personen uitgenodigd om hun visie te geven op de acht thema’s en zullen de reacties per thema samenvatten en aanbieden aan het Verbond van Verzekeraars. Daarnaast zal een interne analyse van de reacties input vormen voor verdere vervolgstappen in het project.

Ook Findinet heeft de conclusie getrokken dat de klant niet centraal, maar aan de zijlijn staat in het SWO-model.

GEEN REACTIES