Nettowinst Volksbank daalt 5,5%, aantal hypotheken stijgt

Jaarverslag Volksbank

De Volksbank boekte in 2016 een nettowinst van €329 miljoen, dat is 5,5% (€19 miljoen) minder dan in 2015. Deze daling was ‘meer dan volledig’ toe te schrijven aan incidentele posten: ongerealiseerde resultaten op DBV-hypotheken en daaraan verbonden derivaten. Daarnaast werd er €24 miljoen netto gereserveerd voor een reorganisatie. Zonder die voorzieningen zou de nettowinst gestegen zijn, zegt de bank.

Na jaren van krimp, wist de Volksbank in 2016 haar particuliere hypotheekportefeuille te stabiliseren op €44,9 miljard. Ondersteund door de toegenomen capaciteit in het Service Center Hypotheken, steeg de nieuwe hypotheekproductie tot €3,7 miljard, van €2,1 miljard in 2015 (een stijging van 76%). BLG Wonen, RegioBank en SNS droegen alle bij aan deze stijging. In een groeiende markt voor nieuwe hypotheken steeg het totale marktaandeel van de Volksbank naar 5,7% (2015 was dat 4,1%).

Ondanks het grotere aantal verhuizingen bleven de totale aflossingen vrijwel stabiel op €3,6 miljard. Door de verhoogde inspanningen voor klantbehoud, zoals de Hypotheek Looptijdservice, slaagde de Volksbank erin veel hypotheekklanten met een rentevaste periode die in 2016 of 2017 afliep, te behouden. Het aantal hypotheken dat toe was aan een renteherziening was aanzienlijk, als gevolg van het grote aantal hypotheken afgesloten in de periode 2005-2007, waarvan het merendeel een rentevaste looptijd van 10 jaar had.

De particuliere spaartegoeden bleven nagenoeg stabiel op €36,6 miljard (ultimo 2015: €36,9 miljard). Hoewel de markt groeide, daalde het marktaandeel sparen van de Volksbank licht van 10,9% naar 10,7%.

Bezuinigingen
Na de juridische fusie tussen de SNS Bank N.V., ASN Bank N.V. en RegioBank N.V. op 31 december 2016, opereren alle merken nu onder de bankvergunning van de Volksbank N.V..

In december kondigde de Volksbank (toen nog SNS Bank) grote bezuinigingen aan voor de komende jaren. Deze gaan tot 2020 naar verwachting 900 banen kosten. In 2016 is de Volksbank al begonnen met initiatieven met als doel ‘het verbeteren van operationele efficiëntie, toenemende digitalisering, optimalisatie van ondersteunende functies, verdere automatisering en optimalisatie van ICT-processen en matiging van het beloningsbeleid’. De bank is nu nog in handen van de overheid.

Bron: De Volksbank

GEEN REACTIES