Nettowinst Rabobank licht gedaald

Ook Rabo stelt: niks aan de hand met hypotheekportefeuille

De nettowinst van de Rabobank over 2016 bedraagt iets meer dan 2 miljard euro, 9% minder dan over 2015. Het resultaat viel tegen door eenmalige kosten. Dit meldt de Rabobank bij de presentatie van de jaarcijfers over 2016.

Rabobank moest geld opzij zetten voor een reorganisatie, een extra voorziening treffen voor de compensatie van zakelijke klanten met rentederivaten en een afboeking doen op het belang in verzekeraar Achmea.

Onderliggend liet de Rabobank zowel in Nederland als internationaal in ieder onderdeel een resultaatsverbetering zien. Het onderliggende bedrijfsresultaat voor belastingen bedroeg 4 miljard euro, 14% meer dan de 3.6 miljard euro in 2015.

“Het jaar 2016 was voor Rabobank een jaar van transitie,” vertelt Wiebe Draijer. “We hebben vele nieuwe initiatieven genomen om onze klantbediening te verbeteren en te innoveren. Een hypotheekofferte binnen een week is daarvan een goed voorbeeld. Onze klanten met een hypotheek bieden we sinds 1 juli 2016 rentemiddeling aan. Zakelijke klanten met een kredietbehoefte kleiner dan €1 miljoen profiteren ervan dat wij ze binnen een dag duidelijkheid bieden over hun financieringsaanvraag.”

De kredietverlening aan particulieren en zakelijke klanten daalde licht van 425 miljard euro in 2015 naar 424 miljard euro in 2016. De toevertrouwde middelen namen met 10 miljard euro toe tot 348 miljard euro. De spaargelden van particulieren stegen met 2 miljard euro tot 142 miljard ondanks extra aflossingen op hypotheken. Het marktaandeel Sparen daalde licht van 35% naar 34%.

Hypotheekaandeel
Het marktaandeel van Rabobank Groep in nieuw verstrekte hypotheken steeg van 19,7% in 2015 naar 20,5% in 2016. Het totaalbedrag in de hypotheekportefeuille was eind 2016 een kleine 196 miljard euro; eind 2015 bedroeg dit nog 201 miljard.

De kwaliteit van de hypotheekportefeuille van Rabobank laat een verdere verbetering zien als gevolg van het herstel van de Nederlandse economie en het groeiende vertrouwen in de huizenmarkt. In 2016 bleef financiering via de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) stabiel op 23% van de hypotheekportefeuille. Het aandeel klanten met een volledig aflossingsvrije hypotheek daalde tot 23,1% (was 23,9%) van de hypotheekportefeuille.

Voornamelijk vanwege de stijging van de gemiddelde huizenprijs van bestaande particuliere woningen is de gewogen gemiddelde geïndexeerde loan-to-value (LTV) van de hypotheekportefeuille verbeterd tot 69% (was 73%). Van ongeveer 12% (was13%) van de hypotheekportefeuille, exclusief NHG-financiering, was de LTV hoger dan 100%.

Voor woninghypotheken bedroegen de kosten kredietverliezen in 2016 zo’n 9 miljoen euro (0,5 basispunt), wat aanzienlijk lager is dan in 2015. De verbeterde kwaliteit van de activa droeg mede bij aan deze gunstige ontwikkeling, zoals blijkt uit de positieve ontwikkeling van de achterstanden langer dan 90 dagen. De daalden van 0,57% in 2015 naar 0,48%.

Medewerkers ontevreden
Uit medewerkersonderzoek blijkt overigens dat het moreel bij Rabobank-medewerkers ‘zorgwekkend laag’ is. Dit meldde het Financieele Dagblad vorige week. Kritiekpunten zijn onder andere ‘onduidelijkheid over het verhaal naar de toekomst door de directie’, te veel bureaucratie en gebrek aan snelheid.

GEEN REACTIES