Nettowinst ABN AMRO over 3e kwartaal 19 % hoger dan in 2015

ABN Amro 3e kwartaal 2016

ABN Amro rapporteert een onderliggende nettowinst van EUR 607 miljoen over het derde kwartaal van 2016.  Dit is een stijging van 19% in vergelijking met het derde kwartaal van 2015. Dit is inclusief reorganisatiekosten van EUR 108 miljoen (na belasting) en een positieve herwaardering van EUR 52 miljoen (na belasting) op de deelneming in Equens. Volgens bestuursvoorzitter Gerrit Zalm is deze winststijging gelukt dankzij aanhoudend sterke rentebaten, kostenbeheersing en lage kredietvoorzieningen.

De onderliggende nettowinst over de eerste negen maanden van 2016 was EUR 1.743 miljoen; dit is EUR 91 miljoen, of 5%, hoger dan over dezelfde periode in 2015.

De netto rentebaten bleven solide; de provisiebaten waren lager dan in 2015; de kosten bleven beheerst en de kredietvoorzieningen bleven laag.

Het onderliggend rendement op eigen vermogen over het derde kwartaal 2016 was 13,8% (eerste negen maanden 2016: 13,4%) en de onderliggende cost/income ratio 61,8% (eerste negen maanden 2016: 61,8%).

De fully-loaded CET1 ratio steeg naar 16,6% en de fully-loaded leverage ratio kwam uit op 3,7%.

De ABN gaat banen schrappen. Een nieuw kostenbesparingsplan van EUR 0,4 miljard raakt naar schatting 1.500 fte’s.

In het derde kwartaal werd een voorziening genomen voor reorganisatiekosten van EUR 144 miljoen (voor belasting); in het vierde kwartaal naar verwachting een voorziening van EUR 150-175 miljoen.

(ABN Amro)

GEEN REACTIES