Nederlanders komen financieel makkelijker rond

Nederlanders komen financieel makkelijker rond

Sinds 2013 is de financiële situatie van Nederlanders over het algemeen beter geworden. Ruim de helft van de Nederlanders (57%) bestempelt de eigen financiële situatie als goed tot zeer goed. 53% van de mensen komt nu (zeer) makkelijk rond, tegenover 47% in 2015 en 41% in 2013. Dit blijkt uit de Monitor financieel gedrag 2017 van Wijzer in geldzaken, uitgevoerd door Motivaction onder ruim 1.000 consumenten van 18 t/m 80 jaar. Het platform Wijzer in geldzaken ziet dat voor het eerst sinds 2013 bij meer Nederlanders hun financiële situatie is verbeterd dan verslechterd.

Strakke financiële huishouding
In vergelijking met 2015 zijn Nederlanders hun geld strakker gaan managen. Circa de helft van de Nederlanders (52%) houdt altijd nauwlettend zijn financiën in de gaten. Een kwart van de Nederlanders doet dat vaak en bijna een vijfde (19%) met regelmaat. In vergelijking met 2015 betalen Nederlanders hun rekeningen vaker op tijd (77% versus 73%). Sinds 2013 staan Nederlanders bovendien minder vaak rood en bijna driekwart heeft geen enkele keer een betalingsherinnering gekregen. 67% geeft aan de afgelopen 12 maanden geen enkele keer rood te hebben gestaan (2015: 63% en 2013: 52%).

Toekomst positief
Ook voor komend jaar verwachten meer Nederlanders verbetering dan verslechtering in hun financiële situatie. 30% van de Nederlanders denkt dat zijn financiële situatie het komende jaar zal verbeteren, 57% verwacht stabiliteit, terwijl slechts ongeveer een tiende (13%) verslechtering verwacht. In 2015 verwachtte 27% een verbetering en in 2013 was dat 17%. Ruim de helft van de Nederlanders zou ten minste zes maanden in het eigen levensonderhoud kunnen blijven voorzien als de voornaamste inkomsten wegvallen.

Bron: Wijzer in Geldzaken

 

GEEN REACTIES