Adfiz helpt adviseurs bij nieuwe privacywetgeving

copyright Pixabay

Branchevereniging Adfiz gaat haar leden ondersteunen bij het voldoen aan de nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens.

Deze regels (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) worden per 25 mei 2018 van kracht en hebben volgens Adfiz veel impact op de bedrijfsvoering. Wat is bijvoorbeeld de juridische positie van de adviseur, wat moet er gedaan worden bij een datalek en wat zijn de bewaartermijnen van gegevens? Voor veel organisaties is volgens Adfiz nog veel onduidelijk. ‘Het is niet eenvoudig om grip te krijgen op de nieuwe privacy-regels en vooral ook op de praktische toepassing ervan. Waarom deze nieuwe regelgeving? Wat gaat er veranderen? Hoe moet ik aan de verplichtingen voldoen?’, zo stelt de branchevereniging in een persverklaring.

Adfiz gaat daarom kennis over de nieuwe regelgeving op een eenvoudig toegankelijke manier delen in een nieuw op te zetten Privacy-portaal. In een speciale klankbordgroep Privacy kijken leden mee zodat de regels zo praktisch mogelijk vertaald worden, onder meer met een aantal handige tools. Verder zal tot aan mei 2018 Adfiz op verschillende manieren ondersteuning bieden bij de invoering van de AVG. Zo krijgen leden aan de hand van een stappenplan stap voor stap informatie over de invoering van de AVG.

Verder werkt Adfiz aan de Privacy-gedragscode, een vertaling van de eisen van de Verordening naar de praktijk van de beroepsgroep. Dit gaat in samenwerking met de al eerder genoemde klankbordgroep. Daarnaast wordt op diverse bijeenkomsten (onder meer in het voorprogramma van de nieuwjaarsbijeenkomst) het onderwerp uitgebreid besproken, worden vragen beantwoord en praktische tips gegeven. Tot slot komt Adfiz met Privacy-specials: In een serie speciale Privacy-nieuwsbrieven worden leden geïnformeerd over nieuwe informatie, ondersteuning en diensten.

GEEN REACTIES