Nederlander wil DB-regeling en geen persoonlijke pensioenpot

copyright Pixabay

Nederlanders houden bij voorkeur de basis van het huidige pensioenstelsel in stand, blijkt uit een onderzoek van Motivaction in opdracht van Aegon.

Uit het onderzoek komt naar voren dat ruim twee keer zoveel mensen een DB-pensioenregeling willen dan een DC-regeling. Voor de helft van hen prevaleert de wens voor zekerheid van inkomsten en zekerheid rond het pensioenbedrag, aldus Motivaction. ‘Tien procent geeft aan dat DB hen meer inzicht geeft in hun financiële situatie (weten waar je aan toe bent) en nog eens 10% kiest deze vorm van opbouw omdat het minder beleggingsrisico’s meebrengt.’

Maar ongeveer een derde van de ondervraagden, zegt een expliciete voorkeur te hebben voor een individuele pensioenpot, het kernpunt van het nieuwe stelsel dat nu wordt besproken. Dit zijn volgens Motivaction mensen die verwachten dat hun pensioenuitkering laag wordt: 50% of minder van het laatst verdiende loon. Een kwart is uitgesproken tegenstander en daarvan is relatief een groot deel een oudere werknemer en hoger opgeleid. Maar liefst 43% heeft geen mening, maar is dus ook geen voorstander van een individuele pot.

De ondervraagden staan ambivalent tegenover het verplicht deelnemen aan een pensioenfonds. Enerzijds vindt 60% dat ze zelf willen kiezen waar ze hun pensioen opbouwen. Anderzijds vindt de helft dat de pensioenopbouw het best via de werkgever kan lopen.

GEEN REACTIES