Nederlander is nog nauwelijks bekend met zorgverzekeringskaart

Nederlanders nog nauwelijks bekend met zorgverzekeringskaart

Tussen de 4,6 en 6,4 procent van de volwassen Nederlanders is bekend met de zorgverzekeringskaart basisverzekering. En tussen de 0,6 en 2,4 procent heeft de kaart daadwerkelijk gebruikt. Gebruikers waarderen de kaart wel. Van de onderzochte groep heeft 35% overwogen over te stappen van zorgverzekeraar.

Dat blijkt uit een evaluatieonderzoek van Kantar Public. De zorgverzekeringskaart werd eind vorig jaar geïntroduceerd. Deze informatiekaart is – hoofdzakelijk digitaal – verstrekt bij alle basisverzekeringen en geeft verzekerden een korte uitleg over de belangrijkste kenmerken van de polis.

Een derde van de verzekerden die bekend zijn met de kaart, geeft hem een acht of hoger; slechts drie procent geeft de kaart een onvoldoende. Een ruime meerderheid van de verzekerden wil de kaart dit jaar weer gebruiken bij het afsluiten van een zorgverzekering en raadt familie en vrienden aan dit ook te doen.

De zorgverzekeraars zijn ondanks de geringe bekendheid erg tevreden over de onderzoeksresultaten en concluderen dat de zorgverzekeringskaart in een informatiebehoefte voorziet. Daarom hebben ze besloten om de kaart voor de komende overstapperiode verder te ontwikkelen. Zo onderzoeken de zorgverzekeraars of ze meer informatie aan de kaart kunnen toevoegen, bijvoorbeeld over aanvullende verzekeringen. Ook willen de zorgverzekeraars de kaart nadrukkelijk integreren in hun dagelijkse dienstverlening aan verzekerden.

Zorgverzekeraars maken met de zorgverzekeringskaart de belangrijkste informatie over hun basisverzekeringen gemakkelijk toegankelijk voor verzekerden. Op de zorgverzekeringskaart staat duidelijk, beknopt en objectief vermeld waar een consument rekening mee moet houden als hij zijn bestaande basisverzekering laat doorlopen of wanneer hij wil overstappen naar een andere zorgverzekering. Zo kunnen verzekerden vóór het sluiten van een zorgverzekering gemakkelijk en snel beoordelen of de basisverzekering aansluit bij hun wensen.

Koploper in Europa
De kaart werd ontwikkeld op verzoek van de Consumentenbond en Patiëntenfederatie Nederland in november 2015. Zij wilden betere en toegankelijke informatie voor verzekerden over de belangrijkste polisvoorwaarden van een zorgverzekering. Zorgverzekeraars stelden deze informatie al beschikbaar, maar niet uniform. In de ontwikkeling van de kaart hebben zorgverzekeraars zich aangesloten bij de opzet van andere verzekeringskaarten die door het Verbond van Verzekeraars zijn ontwikkeld.

Nederlandse zorg- en schadeverzekeraars zijn nu koplopers in Europa als het gaat om deze vorm van consumenteninformatie. De Nederlandse (zorg)verzekeringskaarten lopen vooruit op het Europese Insurance Product Information Document dat vanaf 2018 verplicht is voor alle in Europa verkrijgbare zorg- en schadeverzekeringen.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland

GEEN REACTIES