(Findinet) Naming and shaming bij Geschillencommissie

De Geschillencommissie Kifid gaat haar uitspraken voortaan publiceren met de namen van de financiële dienstverleners.

Dat zei voorzitter Edgar du Perron tijdens de presentatie van het jaarverslag 2011 van Kifid.

“Deze verandering wordt gesteund door de financiële sector en past in het streven naar verdergaande transparantie.” Namen van consumenten en van individuele medewerkers van de instellingen blijven in de gepubliceerde uitspraken onvermeld.

Doorzenden

Du Perron heeft ook maatregelen genomen om schendingen van gedragscodes die geen concrete financiële schade tot gevolg hebben toch door te zenden naar de Tuchtraad verzekeraars en/of toezichthouder AFM. “Een dergelijke aansporing kan ook nuttig zijn bij een tuchtrechtelijk gezien laakbaar patroon van handelen ten nadele van consumenten. In dergelijke gevallen leg ik als voorzitter van de Geschillencommissie de zaak of zaken aan de Tuchtraad voor”, zo stelt Edgar du Perron.

Deze gang van zaken combineert in zijn visie “de voordelen van één loket voor consumentenklachten met de voordelen van het bestaan van een tuchtrechtelijke instantie als de tuchtraad.”

Achtergrond van de doorzendregeling is volgens de voorzitter van de Geschillencommissie echter dat veel consumenten die bij Kifid klagen, hun klacht ook blijken te willen voorleggen aan de toezichthouders. “De consumenten zelf hebben hierover het laatste woord: zij kunnen op het klachtenformulier aangeven dat zij toezending van hun klacht aan de toezichthouders niet op prijs stellen. Ook hier heeft de consument dus één loket voor zijn klacht”, verdedigt Du Perron deze negatieve optie.

GEEN REACTIES