Movir schaft standaardkeuring deels af

Movir versoepelt per direct de regeling omtrent de standaardkeuring.

Voor (kandidaat-)verzekerden jonger dan 50 jaar vervalt de standaardkeuring wanneer zij een verzekering aanvragen of willen verhogen. Dit geldt voor ‘schone’ gezondheidsverklaringen. Als de ingevulde gezondheidsverklaring hier aanleiding toe geeft, kan Movir besluiten om alsnog een keuring te laten uitvoeren. De standaardkeuring blijft wel bestaan als de (kandidaat-)verzekerde bij aanvraag 50 jaar of ouder is en een dagbedrag van € 145,- of hoger kiest.

Movir heeft ook bekend gemaakt dat zij per 1 januari 2014 haar tarieven niet zal verhogen. “In combinatie met de voorwaardenverbeteringen die wij dit voorjaar hebben doorgevoerd, betekent dit een verdere versterking van onze AOV-propositie.”

Jaarlijks onderzoek jonge advocaten

Op donderdag 12 september startten de Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN) en Movir hun jaarlijkse onderzoek onder jonge advocaten. Daarbij worden thema’s uitgevraagd als werkdruk, ondernemerschap en arbeidstevredenheid.

De enquête houdt jaarlijks een thermometer in de stand van de jonge advocatuur. Doel is om trends en ontwikkelingen te ontdekken in hun werkomgeving.

In 2012 werd het onderzoek voor de eerste keer gehouden. Daaruit kwam onder meer naar voren dat er een hoge arbeidstevredenheid was, ondanks de hoge werkdruk die jonge advocaten ervaren. Ook leerde de enquête dat zo’n 20% van de ruim duizend ondervraagden geen goede werk-privébalans ervaart. Bovendien bleek ruim 40% ontevreden over de Stagiaire opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Eline Schiebroek, voorzitter van de SJBN: “We schrokken toen behoorlijk van de negatieve score van het patronaat en opleiding. Dit is ook één van de punten die we hebben meegenomen in ons overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten. Begin september 2013 is de nieuwe Beroepsopleiding Advocaten van start gegaan. We zijn erg benieuwd welke effecten deze opleiding – ook op de langere termijn – gaat hebben. De jaarlijks terugkerende enquête is dan ook onontbeerlijk voor de signalerende functie van de SJBN.”

GEEN REACTIES