Monuta moet stukken delen van rechter

Monuta moet stukken delen
© Px

Uitvaartorganisatie en -verzekeraar Monuta moet bepaalde stukken over de op handen zijnde reorganisatie delen met de vakbonden. Dit heeft de voorzieningenrechter vrijdag bepaald in een kort geding dat vakbonden FNV en CNV tegen Monuta en diens OR hadden aangespannen.

Aanleiding van het kort geding is de reorganisatie waarbij alle 130 uitvaartverzorgers van Monuta boventallig zijn verklaard en moeten solliciteren naar hun eigen functie. De bonden verwijten Monuta onder andere dat het de werknemers en de bonden niet tijdig en niet volledig heeft geïnformeerd.

De rechter oordeelt dat Monuta de adviesaanvraag en het door de OR gegeven advies aan de vakbonden moet verstrekken. Monuta is op grond van CAO-bepalingen verplicht de vakbeweging te informeren en inzicht te verstrekken over kwesties die van invloed (kunnen) zijn op de werkgelegenheid. De rechter oordeelt dat Monuta daarin tekort is geschoten. Ook had Monuta de vakbonden pas in een zeer laat stadium over haar plannen ingelicht, toen de reorganisatie al op het punt van beginnen stond. Daarmee had Monuta, aldus de rechter, de vakbonden onnodig op een informatieachterstand gezet.

Een tweede kort geding over de reorganisatie dient 26 januari.
Bron: Rechtennieuws

GEEN REACTIES