Misverstand over lijfrenteaftrek leidt tot pensioentekort

Mogelijke fout in software: het verlaagde percentage van de premiegrondslag en de factor A gelden niet voor de berekening van de niet benutte jaarruimte in 2007-2013.

Het Fiscaal Juridisch Adviesbureau van Nationale Nederlanden waarschuwt dat veel financiële dienstverleners bij de publicatie van de fiscale cijfers met betrekking tot lijfrenteaftrek uitgegaan zijn van een percentage van 15,5% en een factor A van 7,2 voor de berekening van de niet benutte jaarruimte in 2007-2013. Ook softwareontwikkelaars zijn in hun rekenprogramma’s van deze onjuiste veronderstellingen uitgegaan, aldus het Fiscaal Juridisch Adviesbureau van NN.

“De onjuistheden leiden tot een lagere aftrekruimte en daarmee mogelijk tot een pensioentekort. De oorzaak is enerzijds gelegen in de moeilijk leesbare regelgeving en anderzijds in foutieve berichtgeving door het ministerie van Financiën in het eindejaarsbericht van 19 december 2013. In dit bericht worden de twee wettelijke begrenzingen van de reserveringsruimte genoemd waaraan de optelsom van de niet benutte jaarruimte moet worden getoetst. Het genoemde percentage van 15,5% is onjuist. Het wettelijk percentage is 17%.”

Antwoord Belastingdienst

“Het antwoord van de Belastingdienst is duidelijk”, meldt Nationale Nederlanden.
“Voor de berekening van de niet benutte jaarruimte voor de jaren 2007-2013 geldt het destijds in de wet opgenomen percentage van 17%. Hetzelfde geldt overigens voor de vermindering van de niet benutte jaarruimte wegens pensioenaangroei (factor A). De vermindering bedraagt in de huidige jaarruimteformule 7,2 maal de factor A. Tot en met 2013 bedroeg de vermenigvuldigingsfactor 7,5. Voor de berekening van de inhaaljaarruimte is deze oude vermenigvuldigingsfactor nog steeds van belang.”

GEEN REACTIES