Minder verzuim bij nutsbedrijven en financiële sector

copyright Pixabay

Relevant voor verzuimverzekeraars: in de nuts- en in de financiële sector trad in het tweede kwartaal een flinke daling van het ziekteverzuim op vergeleken met geheel 2016.

Dat blijkt uit de ziekteverzuimcijfers die het CBS donderdag publiceerde. Binnen de sector energievoorziening daalde het verzuim van 4,2% naar 3,6% en bij water- afvalbedrijven van 5% naar 4,2%. In de financiële sector was de daling met 0,3%-punt (naar 2,7%) wat bescheidener, maar daar staat tegenover dat in de financiële dienstverlening meer mensen werkzaam zijn en de financiële impact van lagere verzuimcijfers groter is.

Stabiel
Het algehele verzuimcijfer bleef in het tweede kwartaal stabiel op ongeveer 3,9%. Sinds 2012 schommelt dit cijfer rond dit percentage, met soms per kwartaal wat afwijkingen door seizoensinvloeden. De hoogste verzuimcijfers (rond de vijf procent) komen ook nu weer voor rekening voor de sectoren zorg, overheid/openbaar bestuur en onderwijs. In de horeca was, net als voorgaande jaren, het laagste verzuimcijfer te noteren (2,2%).

Persoonskenmerken
Eerder dit jaar, begin juli, publiceerde het CBS een uitgebreide studie naar verzuim in Nederland. Daarin werd onder meer ingegaan op de relatie tussen persoonskenmerken en verzuim. Zo ligt het verzuimcijfer van vrouwen aanmerkelijk hoger (ca 4,5%) dan bij mannen (3,2%). Verder blijkt dat mensen die gescheiden zijn of hun partner hebben verloren een verzuimcijfer van bijna 6% hebben. Werknemers die dit onheil niet is overkomen scoren met 3,5% juist onder het algeheel gemiddelde van 3,9%.

Interessant is verder dat mensen met een niet-westerse (migratie)achtergrond minder vaak verzuimen dan autochtone Nederlanders. Iets minder verrassend is dat werknemers van 45 jaar en ouder vaker verzuimen (4,8%) dan jongere collega’s. En dat mensen met een HBO of WO opleiding minder verzuimen dan mensen met een lage of middelbare opleiding.

GEEN REACTIES