Meer premie-inkomsten voor marktplaats Lloyd’s

Het gezamenlijk premie-inkomen van alle verzekeraars op de marktplaats van Lloyd’s in Londen nam in het eerste halfjaar met 16% toe naar £18.9 mrd

Voor een deel is deze stijging te verklaren door valutaeffecten, geschoond hiervoor resteert een stijging van bijna 5%. De stijging van de bruto premies werd over een breed front gerealiseerd, maar was vooral te zien bij herverzekering en “property & casualty”. Bij maritiem, energie en motor was de stijging wat bescheidener, terwijl bij luchtvaart een lichte daling te zien was.

Combined ratio
De hogere premies zorgden ervoor dat de combined ratio verbeterde van 98% nar 96,8%. Het bedrag dat werd uitgekeerd aan schades nam weliswaar toe van £6 mrd naar £6,9 mrd, maar vanwege het uitblijven van zeer grote schades (zoals rampen e.d.) kon het verzekeringsresultaat verbeteren. De hogere schade-uitkeringen kwamen vooral uit property & casualty, terwijl bij energie en luchtvaart lagere schades te noteren waren. Lloyd’s tekent bij de bedragen aan dat de schades als gevolg van de orkanen in Texas, de Caribische eilanden en Florida nog niet zijn meegerekend. De winst kwam voor Lloyd’s in het eerste halfjaar lager uit als gevolg van valuta-invloeden en lagere beleggingsinkomsten.

Brussel
Verder weerspreekt Lloyd’s in het halfjaarrapport dat de nieuw op te richten vestiging in Brussel alleen een brievenbusfirma is. Volgens de verzekeringsmarktplaats wordt de nieuwe plek ‘volledig operationeel’. Daarnaast zal deze entiteit voldoende gekapitaliseerd zijn en voldoen aan de eisen van Solvency II, aldus Lloyd’s.

GEEN REACTIES