Miljoenenboete voor Nationale Nederlanden wegens overkreditering

NN belooft meer dividend; schade door corona geschat op 100 miljoen

Nationale-Nederlanden Bank heeft van de AFM een bestuurlijke boete van €1.125.000 opgelegd gekregen voor overtreding van consumptief-kredietregels. De boete past in een reeks van maatregelen die de AFM getroffen heeft tegen overkreditering.

In het kader van haar toezichtsfunctie onderzocht de AFM dertig klantdossiers over doorlopende kredieten en persoonlijke leningen van Nationale Nederlanden Bank. Bij vier dossiers bleek dat NN onvoldoende informatie had ingewonnen over de financiële positie van de klant; in vijf dossiers is aan klanten een krediet verstrekt terwijl dat niet verantwoord was. Daardoor was er sprake van overkreditering.

Het voorkomen van overkreditering is één van de prioriteiten van de AFM. De toezichthouder vindt het belangrijk dat klanten een lening afsluiten die past bij hun financiële situatie en het doel waarvoor zij lenen, zodat niet meer en langer wordt geleend dan nodig is. Bij de vaststelling van de hoogte van de boete, op 30 augustus van dit jaar al, heeft de AFM rekening gehouden met de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid, maar ook met de opstelling van NN en de getroffen maatregelen om herhaling te voorkomen.

Tekortkomingen in de hele markt
De AFM heeft meer maatregelen getroffen tegen overkreditering. Ze zegt in de hele markt tekortkomingen te hebben gesignaleerd in de dienstverlening van kredietverstrekkers in de periode 2016 tot en met 2018. Ze leenden te veel uit of wonnen onvoldoende informatie in.

Eerder dit jaar kreeg Santander Consumer Finance Benelux B.V een boete opgelegd, ook van €1.125.000. Zeven kredietverstrekkers ontvingen een officiële waarschuwing en bij diverse andere leenbanken is aangedrongen op verbetering van de dienstverlening.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) zijn al begin 2019 opgeroepen om de door hen opgestelde leennormen, die invulling geven aan de wettelijke verplichtingen, te evalueren en verbeteren. De AFM vindt dit een belangrijke stap om te voorkomen dat consumenten in problematische schuldensituaties terechtkomen. De verwachting is dat kredietaanbieders begin 2020 een nieuwe leennormenmethodiek implementeren.

Invloed online keuzeomgeving
Eerder deze week publiceerde de AFM een gezamenlijk onderzoek van de toezichthouder en kredietaanbieder Freo naar de onbewuste invloed van de online keuzeomgeving op het leengedrag van de consument. De manier waarop de lening online wordt weergegeven, blijkt het bedrag en de tijdsduur van de lening te beïnvloeden. De AFM verwacht dat kredietaanbieders zorgvuldige afwegingen maken over de inrichting van de keuzeomgeving.

Bron: AFM

GEEN REACTIES