Mbo-studenten laten veel geld liggen

mbo'ers laten veel geld liggen
Afbeelding van Andrew Khoroshavin via Pixabay

Veel mbo’ers weten niet dat ze een zorgtoeslag kunnen aanvragen of dat ze door belastingaangifte te doen, geld terug kunnen krijgen. Ook de studiefinanciering kent nog veel geheimen voor een grote groep mbo’ers. De studenten lopen zo veel geld mis. Dat blijkt uit het mbo-onderzoek 2021 van het Nibud onder 1.212 mbo’ers.

Belastingaangifte en zorgtoeslag

Zodra een student 18 jaar wordt, moet hij zelf een basiszorgverzekering afsluiten. Bij een laag inkomen, wat de meeste studenten zullen hebben, kan meteen zorgtoeslag aangevraagd worden. Een derde van de mbo’ers doet dit niet. Een kwart weet zelfs niet wat de zorgtoeslag is. De zorgtoeslag is maximaal 107 euro per maand voor een alleenstaande. Studenten op niveau 1 en 2 van het mbo laten dit geld vaker schieten dan hun collega’s op niveau 3 en 4.

Studenten met een bijbaan kunnen belastingaangifte doen en zo een belastingteruggave krijgen. Slechts een derde deel van de mbo’ers heeft dit gedaan. Gemiddeld levert dit ze zo’n 180 euro op. Ook hier zijn het vooral de studenten op niveau 1 en 2 die geen aangifte doen. Arjan Vliegtenhart, directeur van het Nibud, begrijpt wel dat veel studenten moeite hebben om aangifte doen: “Heel veel volwassenen op allerlei niveaus zoeken hulp bij hun belastingaangifte. Het is dus niet raar dat jongeren hier ook hulp bij nodig hebben.”

Studiefinanciering niet optimaal benut

Binnen het mbo wordt onderscheid gemaakt naar de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en de beroepsopleidende leerweg (bol). Bbl-studenten werken naast hun studie en krijgen geen studiefinanciering. Bol-studenten op niveau 1 en 2 krijgen wel studiefinanciering en voor hen is dit altijd een gift. Twee derde van deze groep weet dit echter niet. Niet elke student ontvangt deze gift. Verder is er een grote groep (38%) van de bol-studenten zonder aanvullende beurs die niet heeft uitgezocht of ze hier recht op hebben. De helft van deze groep kent de mogelijkheid ook niet.

Afgestudeerde mbo’ers kunnen tegen extra kosten aanlopen als ze vergeten hun studentenreisproduct stop te zetten. Dit gaat niet automatisch maar de helft is hiervan niet op de hoogte.

Vereenvoudiging en ondersteuning nodig

Het Nibud stelt dat het systeem van de studiefinanciering sterk vereenvoudigd zou moeten worden. Zo zouden mbo-studenten op niveau 1 en 2 de studiefinanciering automatisch moeten krijgen. Om te zorgen dat elke mbo’er zorgtoeslag kan aanvragen en belastingaangifte kan doen, kijkt het Nibud naar de omgeving van de studenten. Werkgevers die deze mensen in dienst hebben, zouden bijvoorbeeld ondersteuning kunnen bieden bij het doen van aangifte. Bovendien is vereenvoudiging ook hier noodzakelijk.

Minder schulden

Ondanks dat veel mbo’ers geld laten liggen, daalt het percentage met schulden anders dan de studieschuld, zoals roodstand en betalingsachterstanden. Op dit moment heeft 28% financiële problemen, tegen 37% ten tijde van het vorige onderzoek in 2015. De coronapandemie zou hier een rol kunnen spelen. Mbo’ers gaven net als veel andere mensen minder geld uit en spaarden meer. Toch maakt Vliegenthart zich nog zorgen om deze groep. “Een kwart heeft nog altijd financiële problemen en het is de vraag of deze daling structureel zal zijn. We vinden het verontrustend om te zien dat studenten op niveau 1 en 2 vaker schulden hebben dan andere studenten. Zij zijn ook de groep die het vaakst inkomsten missen en maken misschien daardoor onnodig schulden.”

Bron: Nibud

GEEN REACTIES