Marktaandeel Legal & General groeit

Verzekeringsmaatschappij Legal & General heeft in 2015 marktaandeel gewonnen in de drie kerngebieden waarin de maatschappij actief is. De maatschappij ziet in deze groei het bewijs van de kracht van onafhankelijk financieel advies.

De Nederlandse markt van individuele levensverzekeringen is in 2015 met 14% gekrompen. Legal & General wist in deze moeilijke markt haar productie van nieuwe levensverzekeringen en pensioenen met 6% te laten stijgen tot € 24,9 miljoen annual premium equivalent. Deze groei heeft met name plaatsgevonden binnen het product Legal Lifestyle en het pensioenproduct Prisma.

De bedrijfskosten zijn verlaagd met ca. 7% ten opzichte van voorgaand jaar. Door deze ontwikkeling is de onderliggende winst goed, echter door de ontwikkelingen op de rentemarkt is het IFRS-resultaat in 2015 gedaald ten opzichte van 2014. Onderliggend is sprake van een resultaat van € 18,6 mln.

De solvabiliteit van Legal & General is in 2015 gestegen van 241% onder Solvency-I naar 291% onder Solvency-II.

Digitalisering
Michel van Dam, commercieel directeur van Legal & General: “We zien een verschuiving plaatsvinden van alleen face-to-face advies naar bijvoorbeeld webcamadvies. Om deze ontwikkeling te ondersteunen hebben we veel geïnvesteerd in efficiënte werkprocessen met de adviseur en het ontwikkelen van tools voor een efficiënt oriëntatie- en adviesproces. Wij hebben uitstekende ervaringen om samen met de financieel adviseurs de digitalisering van de financiële dienstverlening stapsgewijs verder te ontwikkelen. Na eerst het digitale aanvraagformulier te hebben geïntroduceerd en daarna de digitale gezondheidsverklaring te hebben ingevoerd, is het afgelopen jaar de digitale polis geïntroduceerd. In het komende jaar zullen we de ontwikkeling van deze stapsgewijze digitalisering voortzetten.”

Onafhankelijk advies blijft
Legal & General is nog één van de weinige levensverzekeraars die geen directe verzekeringen afsluit, maar haar producten uitsluitend distribueert via onafhankelijk financieel adviseurs. De verzekeraar is ervan overtuigd dat ook in de komende jaren veel consumenten aan onafhankelijke financieel adviseurs de voorkeur blijven geven boven pratende computers.

(Bron: Legal & General)

GEEN REACTIES