Marktaandeel dc-regelingen pensioenverzekeraars daalt

© AON

Traditionele pensioenverzekeraars die een beschikbare premieregeling (DC-regeling) aanbieden, krijgen de komende vijf jaar te maken met flinke concurrentie van pensioenfondsen. Ruim eenvijfde van de werkgevers (21%) verwacht zijn DC-regeling binnen vijf jaar onder te brengen bij een pensioenfonds. Op dit moment is dat nog slechts 6%.

Dat blijkt uit onderzoek van pensioenadviseur Aon Hewitt onder meer dan honderd Nederlandse bedrijven en multinationals. Aon Hewitt becijferde dat het marktaandeel van verzekeraars in de DC-markt daalt van 71% naar 53%. Het marktaandeel van premiepensioeninstellingen (PPI) blijft naar verwachting ongeveer stabiel.

Op dit moment heeft 94% van de werkgevers zijn DC-regeling ondergebracht bij een verzekeraar of PPI. Slechts 6% van de DC-regelingen wordt op dit moment uitgevoerd door een pensioenfonds. Nieuwe marktpartijen, zoals Algemene Pensioenfondsen (APF) en Europese pensioenfondsen (IORP), zullen binnen vijf jaar echter een marktaandeel opbouwen van bijna 20%.

Opvallend is dat volgens dit onderzoek het marktaandeel van premiepensioeninstellingen (PPI’s) ongeveer stabiel blijft. PPI’s zijn vanaf 2011 tot de DC-markt toegetreden en hebben tot enorme prijsdruk op de DC-markt geleid. “De verschuiving naar nieuwe pensioenuitvoerders kan een zware teleurstelling zijn voor PPI’s, omdat het op een moment komt dat zij eindelijk winst kunnen behalen. De kans is groot dat PPI’s ondergebracht worden in een APF of dat consolidatie van het aantal PPI’s optreedt.”

(Aon Hewitt)

GEEN REACTIES