Loonkloof financiële sector daalt

Loonkloof financiële sector daalt
© CBS

Ondanks alle commotie over beloningen van topbestuurders in de financiële sector, zijn  banken en verzekeraars meer egalitair aan het worden. Al sinds 2010 nemen de verschillen tussen inkomens aan de top en de doorsnee voltijdlonen af. Verdiende in 2010 de top van financiële dienstverleners gemiddeld nog 15,7 keer zoveel als een gemiddelde medewerker, in 2017 was dat nog 9,6 keer zoveel. Dat meldt het CBS in de vandaag verschenen publicatie De arbeidsmarkt in cijfers 2017.

Gemiddeld over alle sectoren nam de loonkloof echter toe. Het CBS keek naar het verschil in loon tussen de top en de doorsnee werknemers van de duizend grootste bedrijven in Nederland. Daar is het bruto jaarsalaris van de vijf topverdieners per bedrijf vorig jaar 6,2 keer zo hoog als de doorsnee voltijdlonen bij deze grote bedrijven. In 2010 was de loonkloof nog 5,5.

Het bruto jaarloon van de vijfduizend topverdieners bij de duizend grootste bedrijven bedroeg in 2017 gemiddeld 272 duizend euro. Dat is 32 procent meer dan in 2010. Het gemiddelde jaarloon van alle voltijdwerknemers bij alle bedrijven bedroeg in 2017 ruim 50 duizend euro per jaar bruto, 13 procent meer dan in 2010. Dit is inclusief bijzondere beloningen, zoals eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen en andere bonussen.

Salaris van minstens 100 duizend euro
Uit de cijfers over alle bedrijven in Nederland blijkt dat in 2017 gemiddeld 198 duizend werknemers voor minstens 100 duizend euro per jaar op de loonlijst stonden. Dat is 2,4 procent van alle banen van werknemers. In 2010 ging het nog om 133 duizend werknemers. Het aandeel werknemers met een loon van 100 duizend euro of meer is met bijna een kwart het hoogst in de delfstoffenwinning, gevolgd door de financiële dienstverlening met een op de tien.

De banen die zeker een miljoen euro per jaar opleverden, zijn dun gezaaid: zo’n zevenhonderd werknemers verdienden een miljoen of meer per jaar.

Herverdeling
De loonkloof is nu het grootst in de bedrijfstak informatie en communicatie: de top verdient hier gemiddeld 12,7 keer zoveel als de gewone werknemers bij hetzelfde bedrijf. Ook in de industrie en de handel is het verschil relatief groot. De loonkloof is het kleinst in het onderwijs, de zorg en het openbaar bestuur.

De ‘loonkloof’ is echter geen indicator van de inkomensongelijkheid in Nederland, benadrukt het CBS. De ongelijkheid in besteedbaar inkomen van huishoudens is tussen 2001 en 2015 vrijwel niet veranderd. Vóór herverdeling stegen de inkomensverschillen uit loon, winst en vermogen wel, maar door toenemende herverdeling via sociale uitkeringen, belastingen en premies werd deze stijging gecompenseerd.

Bron: CBS

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES