Letselschadevergoeding straks niet meer meegeteld als vermogen bij VIB

Letselschadevergoeding straks niet meer meegeteld als vermogen bij VIB
© Pixabay

Slachtoffers van een ongeval met blijvend verlies van arbeidsvermogen tot gevolg hoeven hun letselschadevergoeding binnenkort niet meer mee te rekenen bij de vermogensinkomensbijtelling (VIB) voor het ontvangen van zorg. Het kabinet gaat voor de slachtoffers een uitzonderingspositie creëren bij de berekening van de eigen bijdrage voor zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en maatwerkvoorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit heeft minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Onevenredige hinder
Het Verbond van Verzekeraars, Slachtofferhulp Nederland en de Vereniging van Letselschade Advocaten gaven al langer aan dat de huidige situatie oneerlijk is voor slachtoffers van een ongeval. De minister sluit zich hierbij aan: “In de huidige situatie ondervinden letselschadeslachtoffers onevenredige hinder door het feit dat de uitgekeerde schadevergoeding meetelt als vermogen in de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage bij langdurige zorg of maatschappelijke ondersteuning. (…) Alle partijen geven aan dat dit als onrechtvaardig wordt ervaren. Immers, zo stellen zij, is het geen ‘gewoon’ vermogen, maar een vervanging van verloren en toekomstig inkomen.”

Rondpompen van geld
Behalve oneerlijk voor het slachtoffer is de huidige situatie nadelig voor verzekeraars. “Bij het berekenen van de letselschadevergoeding moet de schadeverzekeraar ook rekening houden met dergelijke ‘gevolgschade’. (…) De noodzakelijke vergoeding kan door de eigen bijdragen tot wel drie keer zo hoog uitpakken als de initiële schade. Het slachtoffer heeft hiervan geen voordeel, omdat hij of zij dit in de loop van de jaren moet afdragen in de vorm van hoge eigen bijdragen voor zorg. Dit leidt tot het onnodig rondpompen van geld.” Ander gevolg is dat sinds de invoering van de VIB hoge letselschadevergoedingen vaak niet definitief afgewikkeld kunnen worden.

Wanneer de wetswijziging in werking treedt is nog niet duidelijk. Het gaat om schadevergoedingen vastgesteld na 10 oktober 2010.

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES