Let op: Saldodipje opereert vanuit Engeland en Estland

Om de AFM te omzeilen en de hoge garantiekosten te kunnen blijven innen wordt het flitskrediet aangeboden door een Limited, gevestigd in Engeland.

Niet Ferratum Amsterdam is de exploitant van de flitskrediet websites, maar Ferratum UK Ltd.

De website van Saldodipje.nl blijft zich op dezelfde manier als voorheen volledig richten op de Nederlandse consumenten. En wat ook niet is veranderd zijn de hoge kosten voor de garantstelling die mensen die geld willen lenen moeten bieden.

“Om de financiële risico’s te beperken hebben wij een contract afgesloten met Global Guarantee, een partij die zich toelegt op financiële garantstellingen. Als je de garantiestelling bij Global Guarantee regelt, kost dat je wel geld. Maar het is de snelste en eenvoudigste manier om een lening af te sluiten bij Saldodipje.nl. Je kunt het ook zelf regelen, bijvoorbeeld door je beste vriend aan te dragen als garantiesteller. Iedereen kan garant staan voor jou, zolang het maar een levend persoon is die door de kredietcheck komt. Aan deze garantiestelling zijn dan geen extra kosten verbonden. Nadat we het geld op je rekening hebben gestort sturen we je een factuur en een instructie voor terugbetaling via mail.

Wij hebben met Global Guarantee een samenwerkingsverband gesloten op het gebied van garantiestellingen om jou snel en eenvoudig het leenbedrag te kunnen verstrekken. Indien je gebruik maakt van Global Guarantee als garantiestelling dan wordt er een garantieprijs berekend door en bij Global Garantee OU.”

Ferratum bood krediet aan zonder vergunning. Dat is alleen mogelijk als er sprake is van krediet waarvoor bij de consument slechts onbetekende kosten in rekening worden gebracht.

De kosten van Global Guarantee vallen bepaald niet onder de noemer. De in Estland gevestigde onderneming rekent bijvoorbeeld de volgende bedragen:

Voor een leenbedrag van € 100 gedurende 15 dagen: 24,39 en

Voor een leenbedrag van € 500 gedurende 45 dagen € 170,82.

(zie verder hieronder de pdf van Global Guarantee)

De AFM heeft Ferratum op goede gronden een boete opgelegd omdat het bedrijf samen met Global Guarantee forse kosten berekent voor mensen die op korte termijn hard geld nodig hebben.

De AFM in het boetebesluit: “Ferratum heeft geanticipeerd op het verbod op flitskredieten door haar verdienmodel aan te passen. Met deze alternatieve constructie heeft Ferratum gepoogd de nieuwe wet- en regelgeving en het toezicht van de AFM ten aanzien van het consumentenkrediet te omzeilen. De AFM is direct na implementatie van de Richtlijn met Ferratum in contact getreden om te spreken over de gevolgen van de implementatie. De AFM acht het bijzonder verwijtbaar dat Ferratum de AFM gedurende lange tijd onvolledig heeft geïnformeerd over haar verdienmodel. Ferratum deed voorkomen dat haar onderneming slechts gericht was op het verkrijgen van marketinggegevens en niet (ook) op het behalen van winst door middel van kredietverstrekking. Hierbij heeft zij bewust buiten beschouwing gelaten dat een aan haar gelieerde groepsmaatschappij, te weten Global Guarantee, wel degelijk winst behaalde door het verlenen van garanties.

Deze winsten werden door Global Guarantee deels teruggestort in de vorm van service fees en dergelijke. Al met al is er sprake van een verhoogde mate van verwijtbaarheid waardoor die een verdere verhoging van het basisbedrag met 25% rechtvaardigt.”

Het is belangrijk voor consumenten om te weten dat ze met Saldodipje en Global Guarantee in zee gaan met buitenlandse bedrijven. Zij genieten daardoor minder bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken.

GEEN REACTIES