Legal & General start najaarscampagne pensioen

In de komende maanden voert Legal & General campagne rondom haar Prisma Pensioen.

Gedurende deze periode wordt een tijdelijk actietarief gevoerd door kortingen op de jaarlijkse beheers- en uitvoeringskosten.

Campagne

In de maanden september tot en met december voert Legal & General een campagne rondom haar Prisma Pensioen. Naast een gericht informatietraject richting financieel adviseurs wordt gedurende deze periode ook een actietarief aangeboden waarbij:

  •  Gedurende de gehele contractstermijn 50% korting wordt geboden op de jaarlijkse beheerkosten bij Beheerd Beleggen;
  • De jaarlijkse uitvoeringskosten worden verlaagd van € 70 naar slechts € 50,- per deelnemer.

Kenmerk Prisma Pensioen

Belangrijk kenmerk van Prisma Pensioen van Legal & General is dat 100% van de staffelpremie wordt belegd. Bovendien worden er geen aan- of verkoopkosten gerekend voor de beleggingsfondsen.

Binnen ‘Beheerd Beleggen’ wordt een aantal transparante en kostenefficiënte indextrackers aangeboden. Deelnemers hebben binnen Prisma Pensioen op elk moment van de dag volledig online inzicht in hun pensioengegevens.

Adviseurs die voor hun relatie een offerte vragen, ontvangen deze binnen 5 werkdagen.

Informatietraject

In de komende maanden stuurt Legal & General aan financieel dienstverleners elke maand een informatiemail waarin dieper wordt ingegaan op onderdelen van het Prisma Pensioen. Hierdoor leert de adviseur alle relevante ins en outs van het product kennen en kan hij op grond daarvan goed inschatten in welke situaties het voor zijn klanten zinvol is om het Prisma Pensioen van Legal & General in zijn vergelijking mee te nemen.

Pleidooi verplicht periodieke onafhankelijke analyse pensioen

“Wij weten, aldus Arno Dolders, dat in het laatste kwartaal van elk jaar veel pensioencontracten moeten worden verlengd. Door concurrentie en nieuwe inzichten ontwikkelt de markt zich en komen er betere pensioenproducten beschikbaar. Zeker voor de werknemers is het belangrijk dat bij elke verlenging een goede analyse plaatsvindt of het mogelijk is om met een zelfde investering een “beter pensioen” te verkrijgen. Ook hier zien we echter weer een van de nadelige effecten van het verbod op provisie. Het maken van een goede vergelijking levert in de meeste gevallen veel op maar kost ook geld. Geld dat veel ondernemers nu niet kunnen of willen uitgeven. En dus wordt dan min of meer op de automatische piloot gekozen voor voortzetting van het bestaande contract. Wil de wetgever de werknemer nu echt beschermen dan moet er eigenlijk een wettelijke verplichting komen voor een periodieke onafhankelijke analyse met betrekking tot de vraag of binnen het beschikbare budget, het pensioen voor de werknemers verbeterd kan worden.

Bij het ontbreken van een dergelijke verplichting zullen adviseurs het belang hiervan zelf aan hun relaties moeten laten zien. Legal & General zal waar mogelijk adviseurs met objectief voorlichtingsmateriaal hierbij helpen”.

GEEN REACTIES