Legal & General: scenario’s van adviessoftware bieden schijnzekerheid

scenario's adviessoftware bieden schijnzekerheid
Christina Bazán y Kapteijns

Houd de pensioenadviseur aan het roer, niet de ondersteunende middelen. Christina Bazán y Kapteijns, pensioencoach bij Legal & General, riep financieel adviseurs op om scenario’s van aanbieders van adviessoftware op de juiste manier in te zetten. ‘Ken de reikwijdte en beperkingen van zo’n tool, zodat je weet op welke manier ze een bijdrage kunnen leveren aan je advies. Alleen dan kun je evenwichtig communiceren met je klanten over de gehanteerde beleggingsstrategie’, zei zij tijdens het PFP-Forum van 25 januari jl.

‘Blijf vooral ook je gezond verstand gebruiken’, was haar oproep. ‘De les die we als branche meermaals hebben kunnen trekken uit het verleden is namelijk dat als zaken complex en niet transparant waren, dit achteraf altijd heeft geresulteerd in teleurgestelde klanten en verlies van vertrouwen voor onze branche.’

Sterke groei Defined Contribution-regeling
Op dit moment is de Defined Benefit-regeling (DB) nog dominant binnen het Nederlands pensioenstelsel. Ruim 80% van de actieve deelnemers heeft op dit moment een DB-regeling. In de vrije markt (verzekeraars en PPI) is het beeld omgekeerd, het aantal actieve deelnemers met een Defined Contribution-regeling bedraagt 62%. Dit is de afgelopen drie jaar met 17%-punt gestegen.

  • Belangrijke oorzaken voor deze verschuiving zijn:
  • Aanhoudende historisch lage rente.
  • Gevolgen invoering Solvency II waarbij het geven van garanties voor verzekeraars een hoog liquiditeitsbeslag tot gevolg heeft.
  • Ondernemers wensen niet langer een “blanco cheque” te tekenen, maar willen meer stabiele kosten waar het gaat om pensioenlasten.

Kern hierbij is, dat het risico van het behalen van een bepaald pensioenvermogen volledig komt te liggen bij de werknemer en niet langer bij de werkgever of de pensioenuitvoerder. Een belangrijke rol voor de pensioenadviseur is een beeld te geven van het toekomstige pensioenvermogen.

Nuancering
‘We zien’, aldus Christina Bazán y Kapteijns, dat aanbieders van adviessoftware veel werk maken van het ontwikkelen en publiceren van scenario’s aan de hand waarvan ze trachten de ontwikkeling van het toekomstig pensioenvermogen zo goed mogelijk in beeld te brengen. Onderzoek dat Christina Bazán y Kapteijns in het kader van haar (inmiddels afgeronde) studie Master in Pensions and Life Assurance heeft gedaan, wijst echter uit dat deze scenario’s met de nodige nuancering moeten worden bekeken: ‘De uitkomsten van die scenario’s zijn geen zekerheden.

Maar door de gedetailleerdheid van de uitkomsten worden deze scenario’s zowel door consumenten als door adviseurs vaak als min of meer zekere voorspellingen ervaren. Hierdoor loopt men dan juist het gevaar op onevenwichtige communicatie op dit onderdeel.

‘Vaar als financieel adviseur niet blind op mooie uitkomsten van scenario’s, maar blijf ook je gezond verstand gebruiken. Adviseer geen constructies die je zelf niet goed kunt doorzien’, adviseert Christina Bazán y Kapteijns.

Scenario’s zijn goed hulpmiddel
‘Mijn advies aan adviseurs is om de scenario’s wel in te zetten in hun adviezen. Deze tooling heeft immers een belangrijke bijdrage geleverd aan het beter maken van het advies rondom het cruciale vermogenscomponent van een pensioenregeling. Maar verwacht niet dat het als een glazen bol een voorspelling kan doen richting de toekomst. Zet het gericht in om bijvoorbeeld de waardeontwikkeling tijdens de looptijd te monitoren of juist het neerwaarts risico bij de diverse lifecycles beter in beeld te brengen. Durf als adviseur ook zelf een visie te vormen ten aanzien van het beleggingsbeleid. Wat vind je bijvoorbeeld van actief beheer versus passief beheer, van externe beursgenoteerde fondsen versus huisfondsen, de mate van transparantie, de gehanteerde durations of mate van diversificatie binnen een lifecycle?

‘En tot slot, naar goed gezegde; “The proof of the pudding is in the eating.” Het zou goed zijn om de bewezen performance van een uitvoerder van Defined Contribution-regelingen zwaarder mee te laten wegen in een advies. In de praktijk is namelijk te zien dat er tussen aanbieders van gelijksoortige regelingen jaarlijks een verschil in rendement tot 12,5% optreedt. Dat is te veelzeggend om niet mee te wegen in het advies”, aldus Christina Bazán y Kapteijns.

 

Bron: Legal & General

GEEN REACTIES